Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen presenteert zich

Isaac Wüst, is de secretaris van bovengenoemde nieuwe stichting. Hij stuurde een brief rond waaruit we hier citeren:

Ons land kent een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen, soms klein, soms wat groter, soms zelfstandig, soms op weg naar zelfstandigheid, soms levend vanuit het idee, dat ze er eigenlijk alleen voor staan. Die geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van het evangelie en vanuit de waarden die de katholieke en christelijke tradities aanreiken. In april van dit jaar hebben ondergetekenden de stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen (OKG) opgericht. Deze wil ondersteuning te bieden bij de oplossing van knelpunten of het zoeken naar nieuwe wegen van kleine geloofs-gemeenschappen. 

We noemen enkele voorbeelden van situaties die ons initiatief verduidelijken: 

–          Zijn de vieringen niet meer sprankelend genoeg? Is het moeilijk veranderingen aan te brengen? Weegt bij het zoeken naar nieuwe wegen de ballast van het verleden te zwaar?

–          Hoe zet je een leerhuis binnen een gemeenschap op? Moet je dit alleen doen of is het mogelijk dit met naburige gemeenschappen te doen?

–          Gaan liturgie en maatschappelijke stellingname samen? Hoe kun je het weerbarstige alledaagse leven in vieringen ter sprake brengen?

–          Moet je als gemeenschap activiteiten voor hulpbehoevenden ontplooien of is het voldoende wanneer de inspiratie de leden aanzet dit op eigen initiatief te doen, in welk plaatselijk verband dan ook?

–          Hoe kun je als geloofsgemeenschap ervaringen uitwisselen met andere, gelijkgeïnspireerde gemeenschappen?

–          Welke mogelijkheden zijn er om beter thuis te raken in de bijbel als belangrijke inspiratiebron van ‘de mensen van de Weg’ en kun je daarnaast ook andere bronnen aanboren?

–          Hoe verbeter je de communicatie tussen leidinggevenden en andere groepen binnen je gemeenschap?

–          Hoe word je een gastvrije gemeenschap zodat nieuwe leden zich snel thuis kunnen voelen?

Andere vragen zijn denkbaar, we horen die graag, want we willen ons graag laten leiden door de vragen die bij u leven. Het zal u wel duidelijk zijn dat wij denken aan vragen die de opbouw van uw gemeenschap bevorderen zodat zij vitaler kan worden en een grotere uitstraling kan ontwikkelen.

Onze ondersteuning zal bestaan in het aanbieden van ervaren en professionele deskundigen die gedeeltelijk of grotendeels door ons betaald zullen worden, afhankelijk van uw financiële situatie. Zij zullen in overleg met u een project opstellen en uitvoeren, afgesloten door een gezamenlijke evaluatie. Financiële ondersteuning kunt u niet van ons verwachten.

Onze eerste zorg is dus nu het leren kennen van uw noden en vragen. Schrijft u die ons gerust (op onderstaand email adres), waarna wij contact met u opnemen voor verdere verduidelijking en overleg.

Wij hebben een eerste gift ontvangen van een religieuze communiteit en wij verwachten dat velen met hun financiële bijdragen onze ondersteuning aan vele kleine geloofsgemeenschappen mogelijk zullen maken.

Het bestuur van de stichting OKG hoopt dat het initiatief van de oprichters, aanbevolen door een groep bekende Nederlandse kerkmensen (zie bijlage), in een behoefte zal blijken te voorzien zodat ook kleine zelfstandige geloofsgemeenschappen op vele plaatsen in ons land het evangelie gestalte mogen geven, “hem achterna, Jezus Messias”.

Wij zien uit naar uw antwoord en groeten u hartelijk.

Namens het bestuur van de stichting OKG,

Isaac Wüst, secretaris
(isaac.wust@wxs.nl)

Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen bestaat uit: 

Marie Tiesinga, voorzitter 
Isaac Wüst, secretaris/penningmeester
Els van Heijst-van Dijk

Gerard Swüste

Bart Verreijt

Adviseurs

Erik Borgman(lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder van het christendom. Universiteit Tilburg)

Piet HeinDieben (oud directeur opleidingen theologie Fontys Amsterdam en stagesupervisor van enkele theologieopleidingen)

 

Comité van Aanbeveling (op persoonlijke titel) 

Henk Baars(oud vz. Acht Mei Beweging, vice-vz. Mariënburg, vz. Kerk en Vrede)

Ton Baeteno.praem. (oud-abt van de abdij van Berne te Heeswijk)

Leny Beemer(lekendominicaan, oud vz. Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland)

Arjan Broers(theoloog en zelfstandig journalist en tekstschrijver)

Anke Bisschops, (psycholoog, supervisor en docent opleidingen pastores)

Ko Bordens (voorzitter Liturgisch Team Dominicusgemeente)

Ruud Bunnik(voorzitter van het Werkgroep voor de Rechtscultuur in de Kerken)

Paul Clement (provinciaal in de Orde van de Augustijnen)

Julie Feldbrugge(sociologe, oud vz. Kath. Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid)

Catharina Halkes † (eerste hoogleraar feministische theologie in Nederland)

Paula Hermans (Regionale Overste Congregatie Dochters der wijsheid)

Adriëtte Jansenjmj (oud overste klooster Mariënburg)

Erik Jurgens(oud-lid van Tweede en Eerste Kamer, voorzitter van Mariënburg)

Charles van Leeuwen(historicus en publicist)

Gerard Mathijsen o.s.b. (abt Benedictijnen Egmond)

Jan Nieuwenhuis o.p. (medeoprichter Dominicusgemeente Amsterdam)

Peter Nissen(hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit, Radboud Universiteit)

Huub Oosterhuis(theoloog, dichter)

Leo Oosterveeno.p. (dominicaan, filosofisch en theologisch leerhuiswerker)

Truus Sonder (algemeen overste van de  Zusters van Liefde te Schijndel)

Wies Stael (eerste directeur voormalig Kath. Bureau Seksualiteit/Relatievorming en eerste vz. Acht Mei Beweging)

Colet van der Ven (pedagoge, publiciste en free lance journaliste)

Ben Vocking o.p. (provinciaal der Nederlandse dominicanen)

Marleen Wijdeveld(voorzitter Kerk Hardop/rk-kerkplein.org en mede-initiatiefnemer OKG)

André Zegveld o.s.b. (oud-abt Benedictijnen Egmond en oud-deken van Twente)

 

 

 

 

 

Niet gecategoriseerd