Studiemiddag Löwenthal in Oss

Het Mediorenkoor van de Titus Brandsmaparochie uit Oss viert haar 25-jarig bestaan op 12 november a.s.. Het koor heeft componist Tom Löwenthal bereid gevonden die dag een studiemiddag te leiden, en om in de avondviering van 18.30 uur als dirigent op te treden Löwenthal is een bekende naam op het gebied van de kerkmuziekk. Een flink aantal van de gezangen die het koor regelmatig zingt zijn van zijn hand, dikwijls op teksten van Huub Oosterhuis.

Indien u lid bent van een koor/muziek kunt lezen, bent u welkom om de studiemiddag mee te maken. Aanmelden tot 5 nov. a.s.: 25jaarmediorenkoor@hotmail.nl

Zie verder de agenda van deze site onder 12 november.

Niet gecategoriseerd