Symposium: een katholieke kerk met toekomst (update)


DE SCHOOL OF CATHOLIC THEOLOGY VAN TILBURG  UNIVERSITY ORGANISEERT OP VRIJDAG 20 JANUARI IN TILBURG EEN SYMPOSIUM OVER DE TOEKOMST VAN DE KATHOLIEKE KERK. GERARD DE KORTE, BISSCHOP VAN GRONINGEN-LEEUWARDEN, GEEFT OP HET SYMPOSIUM EEN LEZING OVER DE TOEKOMST VAN HET ROOMS-KATHOLICISME IN NEDERLAND. HET SYMPOSIUM VINDT PLAATS IN HET KADER VAN AFSCHEID VAN HOOGLERAAR PRAKTISCHE THEOLOGIE PROF. DR. JOZEF WISSINK, DIE MET EMERITAAT GAAT EN OOK EEN AFSCHEIDSREDE HOUDT.

Tijdens het symposium vindt een paneldiscussie plaats waaraan deelnemen: bisschop Gerard de Korte: Adelbert Denaux, decaan van de Tilburg School of Catholic Theology; Gerrit Immink, rector van de Protestantse Theologische Universiteit en hoogleraar Praktische Theologie; en Piet Rentinck, oud vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht.
 

Jozef Wissink neemt na het symposium afscheid met de rede: ‘Christus, missie en cultuurhermeneutiek. Naar nieuwe sporen in de praktische theologie’.

Hoogleraar Religiesociologie Staf Hellemans zal aan Jozef Wissink het eerste exemplaar overhandigen van de speciale uitgave: ‘ Een katholieke kerk met toekomst’, onder redactie van Staf Hellemans, Jan van den Eijnden en Piet Rentinck.

Exemplaren van dit boek zijn tijdens het symposium te verkrijgen.

VRIJDAG 20 JANUARI VANAF 13.15 UUR IN HET DANTEGEBOUW IS HET SYMPOSIUM
OM 16.15 UUR IN DE AULA HET AFSCHEIDSCOLLEGE VAN JOZEF WISSINK.

MEER INFORMATIE OVER HET SYMPOSIUMPROGRAMMA STAAT OP DE WEBSITE.

AANMELDEN KAN BIJ DIAHANN VAN VAN DE VIJVER.

Niet gecategoriseerd