Symposium: een katholieke kerk met toekomst

DE SCHOOL OF CATHOLIC THEOLOGY VAN TILBURG UNIVERSITY ORGANISEERT OP

VRIJDAG 20 JANUARI IN TILBURG EEN SYMPOSIUM OVER DE TOEKOMST VAN DE
KATHOLIEKE KERK. GERARD DE KORTE, BISSCHOP VAN GRONINGEN-LEEUWARDEN,
GEEFT OP HET SYMPOSIUM EEN LEZING OVER DE TOEKOMST VAN HET
ROOMS-KATHOLICISME IN NEDERLAND. HET SYMPOSIUM VINDT PLAATS IN HET KADER
VAN AFSCHEID VAN HOOGLERAAR PRAKTISCHE THEOLOGIE PROF. DR. JOZEF
WISSINK, DIE MET EMERITAAT GAAT EN OOK EEN AFSCHEIDSREDE HOUDT.

Tijdens het symposium vindt een paneldiscussie plaats waaraan deelnemen: bisschop Gerard de Korte: Adelbert Denaux, decaan van de Tilburg School of Catholic Theology; Gerrit Immink, rector van de Protestantse Theologische Universiteit en hoogleraar Praktische Theologie; en Piet Rentinck, oud vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht.
 

Jozef Wissink neemt na het symposium afscheid met de rede: ‘Christus, missie en cultuurhermeneutiek. Naar nieuwe sporen in de praktische theologie’.

Hoogleraar Religiesociologie Staf Hellemans zal aan Jozef Wissink het eerste exemplaar overhandigen van de speciale uitgave: ‘ Een katholieke kerk met toekomst’, onder redactie van Staf Hellemans, Jan van den Eijnden en Piet Rentinck.

Exemplaren van dit boek zijn tijdens het symposium te verkrijgen.

VRIJDAG 20 JANUARI VANAF 13.15 UUR IN HET DANTEGEBOUW HET SYMPOSIUM BIJ TE WONEN
EN OM 16.15 UUR IN DE AULA HET AFSCHEIDSCOLLEGE VAN JOZEF WISSINK.

MEER INFORMATIE OVER HET SYMPOSIUMPROGRAMMA STAAT OP DE WEBSITE.

AANMELDEN KAN BIJ DIAHANN VAN VAN DE VIJVER, EMAIL .

Niet gecategoriseerd