Zo kan het ook: uitnodigen ter communie

Ter Communie: wees welkom

Nu de bisschoppen zo bezig zijn met een terughoudend beleid ten aanzien van het ontvangen van de communie laten de pastores van Het Steiger, de citykerk in Rotterdam zien, dat het ook heel anders kan.
 

De pastores van Het Steiger, de kerk van het citypastoraat in Rotterdam,  hebben vanaf de herbouw van de kerk in 1960, alle aanwezigen in de kerk uitgenodigd voor de communie. In de uitnodiging staat voorop, dat Jezus Christus als onze Leraar en onze Broeder ons uitnodigt. En wij, gelovige personen, hopen Hem op de weg van dienst aan mensen, aan de aarde en eredienst aan God, te volgen.

Lees meer

In gemeenschap met hem hopen we eenzelfde houding zichtbaar te maken, die Hij toonde voor zoveel kwetsbare, zondige, kleine en vreemde personen, ongeacht geslacht, ras of religie. Dit lukt lang niet altijd, maar we hopen – vervuld van de Heilige Geest die Hem bezielde – Hem te volgen op zijn Weg.

Ziek

Vanuit deze bezieling maakt Het Steiger het voor mensen, die aan bed gekluisterd zijn, mogelijk om de communie thuis of elders te ontvangen. U kunt altijd zelf een hostie voor hem of haar mee te nemen. Bent u zelf niet in de gelegenheid hiertoe of kent u iemand die niet bij de viering aanwezig kan zijn, maar wel graag de communie wil ontvangen – eventueel in combinatie met ziekenbezoek – neemt u dan contact met ons op……….

Glutenvrije hostie
In Het Steiger is het ook mogelijk om bij de communie een glutenvrije hostie te ontvangen. Over deze hosties zijn afspraken gemaakt met de kosters en de voorgangers. De hosties worden in aparte afgesloten doosjes zorgvuldig bewaard. Wilt u bij de communie een glutenvrije hostie ontvangen, neemt u dan éérst contact met ons op……

bron: nieuwsbrief dominicanen

Niet gecategoriseerd