De Korte: paus wil inclusieve kerk

In de vrijdag gepubliceerde postsynodale exhortatie Amoris Laetitia bepleit paus Franciscus een barmhartige kerk die vanuit haar kennis van de weerbarstigheid van het leven falende mensen nabij is. Dat zegt monseigneur Gerard de Korte, apostolisch-administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden en bisschop-elect van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

“Paus Franciscus weet dat onze wereld geen paradijs is. Hij heeft in het recente verleden de Kerk een veldhospitaal genoemd waar mensen die door het leven gewond zijn geraakt kunnen herstellen”, schrijft De Korte in een bijdrage op de website van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Leert verandert niet
“In de exhortatie wordt duidelijk dat paus Franciscus de leer rond huwelijk en gezin niet fundamenteel kan of wil veranderen”, constateert de komende bisschop van het grootste diocees van Nederland.

Barmhartige houding
“Juist de katholieke traditie zet in op duurzame trouw. Maar tegelijkertijd weet de paus ook van een wereldwijde crisis in relaties. Een derde tot de helft van alle huwelijken eindigt uiteindelijk in een scheiding. Ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap hebben miljoenen gelovigen hun trouwbelofte niet kunnen houden. Tegen die achtergrond pleit paus Franciscus voor een barmhartige houding ten opzichte van allen die zwak zijn en imperfect.”

Weerbarstige realiteit
“Falende mensen moet de Kerk niet afstoten maar zorgzaam nabij zijn. Niet afstoten maar luisteren, begeleiden en waar mogelijk opnieuw integreren is, als ik goed lees, wat de paus voorstaat. Juist op het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit is er sprake van veel weerbarstigheid. Niemand van ons gaat zonder verwondingen door het leven.”

Wijze pastor
De Korte noemt de huidige paus een wijze pastor die zich ervan bewust is dat de koninklijke weg soms onbegaanbaar is geworden en dat niet weinig echtparen “een onverharde kronkelweg moeten gaan”.

Geen trap nageven
“Mensen zijn geroepen tot het beste, juist ook op relationeel gebied. Maar voor veel tijdgenoten is dat niet haalbaar. De Kerk mag hen geen trap nageven, integendeel”, schrijft De Korte, die bij zijn benoeming tot bisschop van Den Bosch in de media werd beschreven als een ‘Franciscus-bisschop’.

Bruggen bouwen
“In Amoris Laetitia houdt Franciscus een pleidooi voor een inclusieve Kerk. De paus wil geen muren bouwen maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun leven verder kunnen. Wijze pastores kunnen in de beslotenheid van de pastorale ontmoeting falende mensen bijstaan en helpen zodat zij de reis van hun leven kunnen vervolgen. Het gaat om blijvende dialoog met mensen die, ook als zij te kort schieten, schepselen van God zijn en blijven.”

Pastorale ruimte
Volgens De Korte biedt de exhortatie katholieke zielzorgers veel pastorale ruimte. “De paus wil vanzelfsprekend de eenheid van de wereldkerk beschermen maar beseft dat binnen de ene Kerk pastoraat altijd contextueel bepaald is. Wat zonde is moet niet worden verzwegen en de oproep tot bekering mag klinken, maar altijd vindt een pastorale ontmoeting plaats voor het aangezicht van een liefdevolle God.”

 
Niet gecategoriseerd