De donorwet en de katholieke leer

Kardinaal Eijk

De kardinaal benadrukt dat orgaandonatie een daad van naastenliefde moet zijn, maar stelt vast dat daaraan recht wordt gedaan in het geen-bezwaar-systeem dat nu wordt ingevoerd.

Kardinaal Eijk is portefeuillehouder medische ethiek voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij ziet in de discussie over orgaandonatie na de dood twee belangen tegenover elkaar staan: aan de ene kant het belang van mensen met nood aan organen vanwege levensbedreigende ziekten; aan de andere kant het recht van mensen om te bepalen wat er na de dood met hun stoffelijk overschot gebeurt. De vraag is dan of het eerste belang zo zwaar weegt dat de samenleving het recht heeft om organen en weefsels van mensen desnoods tegen hun wil na hun dood te vorderen.

Lees de berichtgeving in het katholiek Nieuwsblad

foto: Mangold