175 jaar Franciscanessen van Veghel


Moederhuis van de Zusters Franciscanessen in Veghel.

 

De stichter zag dat er grote behoefte was aan zorg en onderwijs in Veghel. Zijn nichtje Koosje van Miert en twee vriendinnen, Maria van Hoof en Maria de Rooij, waren de eerste novicen.

De congregatie begon in Veghel maar breidde zich uit over heel de provincie en zelfs daarbuiten. De zusters waren ook actief in de missiegebieden. De congregatie bevindt zich daarom ook in Indonesië, de Filippijnen, Japan, Kenia en Canada.

Op 24 juni 2019 bestaat de congregatie precies 175 jaar. Tot die dag worden gedurende dit jubeljaar diverse activiteiten georganiseerd, vooral in Veghel waar de eerste zusters zich hadden gevestigd.  

LEES: Misschien wel de laatste grote jubileumviering van de Zusters Franciscanessen in Veghel (Brabants Dagblad

Er bestaan diverse congregaties franciscanessen. Zij behoren tot de Derde Orde van Sint-Franciscus van Assisi. In tegenstelling tot de contemplatieve clarissen (de Tweede Orde) zijn de franciscanessen actieve religieuzen, dat wil zeggen dat ze werkzaam zijn in en voor de maatschappij. 

zr. Henritia van Griensven Breda, foto: Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen (1957)

Niet gecategoriseerd