Parochiepriesters betrokken bij de voorbereiding van de wereldsynode (update)

  • La Fraterna Domus in Sacrofano 

De laatste fase begint

Ruim 200 pastoors zullen deelnemen aan de voorbereidingen voor de slotbijeenkomst van de Wereldsynode in het Vaticaan. Het verantwoordelijke synodesecretariaat organiseert een internationale bijeenkomst georganiseerd in Sacrofano nabij Rome.

Van 29 april tot 2 mei wisselen de priesters ervaringen en nieuwe ideeën uit rond het onderwerp synodaliteit. Aspecten uit deze discussies zullen vervolgens worden opgenomen in het nieuwe werkdocument van de Algemene Vergadering van de Wereldsynode.
In oktober zullen de synodedeelnemers elkaar ontmoeten in het Vaticaan voor het tweede deel van de beraadslagingen. Dit is de laatste fase van het door de paus geplande proces dat uit meerdere fasen bestaat en dat sinds 2021 loopt.

Er werden werkgroepen gevormd

De inhoud gaat over de katholieke kerk van de toekomst, bijvoorbeeld over een nieuwe rolverdeling tussen bisschoppen, priesters en parochianen. Het Vaticaan heeft onlangs enkele vragen die in eerdere debatten naar voren waren gekomen, uit de beraadslagingen van de Wereldsynode verwijderd en toebedeeld aan werkgroepen. Het gaat dan o.a. over onderwerpen als de wijding tot diaken, aanpassingen in de priesteropleiding en de dienst van bisschoppen tot medio 2025 te bespreken.

Theologen nemen ook deel

Naast de circa 200 priesters nemen ook circa 20 deskundigen en theologen deel aan de bijeenkomst, waaronder zes vrouwen. Tot de deskundigen behoren de Duitse jezuïet Clemens Blattert en de Tsjechische theoloog Tomas Halik.

De Katholieke Kerk bestaat wereldwijd uit ruim 220.000 parochies, waarvan er zo’n 160.000 door priesters worden geleid. Voor de meeste gelovigen is de plaatselijke priester de belangrijkste m0gelijkheid tot contact met de kerk. Tot nu toe spelen ‘gewone’ priesters uit de zielzorg echter nauwelijks een rol in de verschillende overlegprocessen voor de hervorming van de katholieke kerk; Bisschoppen en universiteitstheologen domineren hier.

Overzicht van de studiegroepen

Het volledige programma van deze bijeenkomst van parochiepriesters vindt u hier
lees een eerder bericht over deze bijeenkomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *