De kansen van katholiek onderwijs voorbij de traditie

 Ook bij leerkrachten en directies uit het katholiek onderwijs in Vlaanderen is de bodem van de secularisatie en de detraditionalisering zo goed als bereikt. Lange tijd werd gedacht dat de oudere generatie nog borg kon staan voor de katholieke identiteit, maar uit deze studie blijkt dat een illusie te zijn. Personeelsleden die van thuis uit nog doordrongen waren van het katholieke dna, zijn intussen op enkele uitzonderingen na gepensioneerd. Dat oogt niet rooskleurig, schrijft Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde in zijn Standpunt. Heeft het christelijke verhaal dan nog toekomst? Als de leerkrachten en de directies in de scholen even geseculariseerd, gedetraditionaliseerd en gepluraliseerd zijn als de rest van de samenleving, wie zal dan nog instaan voor de katholieke identiteit?

Nieuwkomers aan de Bron

Zijn er dan geen dragende krachten voor de katholieke identiteit meer in de scholen?, vraagt Van Lierde zich af. Het vanzelfsprekende geloof is weg, maar nu duiken in alle generaties mensen op die bewust kiezen voor het christendom. Leeftijd is geen onderscheidende factor meer die de grens aangeeft tussen wie wel of niet gelooft (…) Ze zijn postconciliair en hebben hooguit nog wat uitlopers van de machtskerk gekend. Het is moeilijk denkbaar dat ze aan kerk en geloof complexen overhielden en met die traditie willen afrekenen. Veeleer zijn die jongere generaties ‘nieuwkomers aan de Bron’ die onbevangen het christelijke verhaal kunnen ontdekken en verkennen.

Investeren in identiteit

Daar liggen volgens Van Lierde dan ook de kansen: In alle huidige generaties vind je mensen die openstaan voor religie en die meer specifiek in dialoog willen gaan met de christelijke traditie, en ja, die zich willen engageren in de navolging van Christus. Het is aan de koepel van het katholiek onderwijs en aan de kerkleiding om die kansen te grijpen en voluit in te zetten op ondersteuning en vorming in de christelijke identiteit en spiritualiteit.

Investeren in jonge krachten als dragers van de schoolidentiteit, is investeren in de toekomst en het voortbestaan van het katholieke net. Dat niet doen, is ronduit schuldig verzuim. Emmanuel Van Lierde

De dialoogschool © Thomas - KU Leuven
De dialoogschool © Thomas – KU Leuven

Niet gecategoriseerd