Paus Franciscus’ eerste ingreep in Chili

Het betreft Bisschop Juan Barros van Osomo, Gonzalo Duarte van Valparaiso en Christian Caro van Puerto Montt. Alleen Barros is jonger dan 75, de leeftijd waarop bisschoppen ‘met pensioen’ gaan. Zijn benoeming in 2015 lokte veel protesten uit. De paus heeft voor deze drie bisdommen tijdelijke bestuurders aangesteld. 

Zoals bekend hebben 30 van de Chileense bisschoppen hun zetel ter beschikking gesteld na hun gesprekken met de paus in de maand mei.

Deze maatregel van de paus is de eerste stap in de zuivering van de Chileense kerk. De noodzaak daartoe werd de paus duidelijk na een uitvoerig rapport dat over de situatie werd gemaakt door de pauselijke gezanten aartsbisschop Scicluna van Malta en de spaanse bisschop Bertomeu. Na uitvoerig beraad met alle Chileense bisschoppen en na twee gespreksrondes van de paus met slachtoffers van misbruik is nu de fase van luisteren en oordeelsvorming voorbij. De paus zet nu de eerste stappen in de aanpak van het probleem.

Scicluna en Bertomeu zijn nu opnieuw door de paus naar Chil gezonden voor wat door het Vaticaan genoemd wordt ‘het opgang brengen van een proces van genezing’. Het ontslag van de drie bisschoppen ondersteunt deze doelstelling.

Door het ontslag van drie bisschoppen maakt Franciscus duidelijk dat Barros niet alleen verantwoordelijk kan worden gesteld, maar dat het een structureel probleem van de Chileense kerk betreft.

foto: CNS/Vatican Media

bron: America, the Jezuit Review

 

Niet gecategoriseerd