Reuters interviewt paus Franciscus


Philip Pullella interviewt paus Franciscus in Casa Santa Marta, Vaticaanstad (foto: Vatican Media).

Migratie en populisme

Westerse ontwikkelde landen moeten niet bang zijn voor migranten, zei de pontifex. “Populisme in dezen biedt geen oplossing. Wat het migratievraagstuk wel oplost is aanvaarding, studie en wijsheid.”

Met het oog op de vergrijzing in Europa wees de paus op de komst van een “grote demografische winter”. De komst van migranten naar het Europa zal volgens hem dan juist een zegen blijken.

Immigranten moeten worden opgenomen, geholpen en begeleid en “dan zien we wel waar ze geplaatst kunnen worden”, aldus Franciscus. En dat moet dan naar zijn inzicht verspreid over heel Europa worden gedaan.

Over het zerotolerancebeleid van de regering-Trump in de VS kiest de paus de kant van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie.

LEESPaus steunt VS-episcopaat tegen scheiding ouders-kinderen

Cuba

De Latijns-Amerikaanse paus heeft ook kritiek op Trumps Cuba-beleid, namelijk het opleggen van beperkingen op reizen en handeldrijven met het communistische land. Franciscus betreurt het dat de ontspanning in de betrekkingen tussen de VS en Obama dankzij de goede wil van Barack Obama en Raúl Castro lijkt te worden teruggedraaid. De wederzijdse toenadering, waarbij de Heilige Stoel een belangrijke bemiddelende rol had gespeeld, was volgens de paus “een goede stap voorwaarts”.

Klimaat

Over Trumps besluit om de VS terug te trekken uit het Klimaatverdrag van Parijs zegt de paus dat het hem “een beetje pijn” heeft gedaan, aangezien “de toekomst van de mensheid op het spel staat”. Hij hoopt dan ook dat Trump zijn standpunt heroverweegt.

China

Het bereiken van een overeenkomst met Bejing en de erkenningsregeling van Chinees patriottische bisschoppen vindt de paus een goede zaak. De kritiek van sommigen die zeggen dat het Vaticaan de ondergrondse en pausgetrouwe kerk van China in de uitverkoop heeft gedaan, verwerpt hij.

“Over de timing zeggen sommigen dat er sprake is van ‘Chinese tijd’. Ik zeg: het is Gods tijd. Laat ons rustig voortschrijden”, aldus de paus. De weg tot verzoening met de Volksrepubliek, met wie de Heilige Stoel nog steeds geen volledige diplomatie betrekkingen heeft, bestaat volgens Franciscus uit drie sporen: de officiële dialoog, de inofficiële contacten tussen gewone burgers en de culturele dialoog.

Volgens de bisschop van Rome verstaan de Chinezen de kunst van het wachten. Het is “een zeer wijs volk”, waarvoor hij “groet respect” heeft.

De paus ging verder niet in op de details van de gesprekken tussen het Vaticaan en Bejing, ook niet op de Chinese religiewet die in februari van kracht is gegaan en waardoor de Communistische Partij meer controle op de diverse godsdienstige en levensbeschouwelijk genootschappen in de Volksrepubliek krijgt . “Dialoog is een risico, maar ik prefereer het risico boven elke vorm van nederlaag, die ontstaat als je geen dialoog voert.”

Meer vrouwen in topfuncties

In het interview werd ook gesproken over de positie van de vrouw in de Katholieke Kerk. De paus is van plan om meer vrouwen te benoemen op topposities binnen de Romeinse Curie. Vrouwen zijn volgens hem beter in het oplossen van conflicten, ook wanneer dat niet leidt tot wat hij “masculinisme in rokken” noemt.  

Maar de wijding van vrouwen tot priester sluit hij uit. Joannes Paulus II was hierover duidelijk en hij heeft hiervoor de deur gesloten. Ik kom daar niet op terug. 

Gezondheid

Over zijn gezondheid vertelde Franciscus dat hij zich goed voelt. Wel heeft hij pijn in zijn been ten gevolge van rugproblemen. Hij herhaalde dat hij zich goed kan voorstellen dat hij in navolging van Benedictus XVI op een dag aftreedt. “Maar op dit moment denk ik daar helemaal niet over na.”

Pluraliteit

De verschillende stromingen in de kerk vergeleek de paus met een rivier en zijn vertakkingen. “We hebben respect voor elkaar en zijn verdraagzaam, en laat ons – zolang men in de rivierbedding blijft – samen voorwaarts gaan.” Verder zegt de paus dat hij bidt voor zijn criticasters, ook als ze “lelijke dingen” over hem zeggen.

bron: kro.nl/katholiek

Niet gecategoriseerd