Bidden voor de vrede op 15 augustus: hoogfeest Maria Tenhemelopneming

 

Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Maria is haar Zoon gevolgd in zijn paasmysterie, Hij die heeft beloofd dat Hij voor ons een plaats zou bereiden in het huis van de Vader. Maria deelt in de hemelse vreugde die ook wij hopen te ontvangen. Dit hoogfeest versterkt in ons het geloof dat de Heer ook ons tot zich wil voeren en dat wij eens met allen die ons naar Hem zijn voorgegaan verenigd zullen leven. Tevens is dit hoogfeest een aansporing dat ook wij evenals Maria de Heer tegemoet gaan ‘schoon als een bruid’ waarin Hij zich kan verheugen. Doordat Maria ten hemel is opgenomen, mogen wij vertrouwen op haar gebed voor ons.

Reeds sinds de 3e eeuw bidden en zingen christenen: ‘Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, Heilige Moeder van God’. Paus Sergius I – dezelfde paus die te Rome in 695 Sint Willibrord, de apostel der Nederlanden, tot eerste ‘aartsbisschop van de Friezen’ heeft gewijd – heeft het feest van Maria Tenhemelopneming ingevoerd voor heel de Katholieke kerk. In 1950 heeft paus Pius XII het tot dogma verklaard.

Bid mee!

Wie zich heeft opgegeven voor de sms-service ontvangt de 15e een sms’je ter herinnering om die dag de rozenkrans te bidden voor de vrede. Meer over het initiatief Verenigd in Gebed voor de vrede leest u hier.

Opgeven voor de sms-service kan hier.

Kijk hier voor meer informatie over meebidden in Bisdom Breda.

bron: rkk.nl

Niet gecategoriseerd