Doen omdat het noodzakelijk is

Door René Grotenhuis

Afgelopen vakantie las ik het boek Augustus van John Williams, onder andere bekend van zijn boek Stoner. Hij volgt daarin het leven van keizer Octavius Augustus, over wie het kerstevangelie schrijft dat hij een volkstelling beval in heel zijn rijk.

Octavius is de aangenomen zoon van Julius Caesar en als deze in 44 voor Christus vermoord wordt en de politieke chaos in Rome alleen maar toeneemt, neemt deze Octavius, een jongeman van nauwelijks 21 jaar, de verantwoordelijkheid op zich om de chaos de baas te worden en de moordenaars van zijn adoptief-vader te straffen. Na een paar jaar heeft hij, samen met een drietal vrienden, al zijn rivalen uit de weg geruimd om vervolgens bijna vijftig jaar te heersen over het Romeinse Rijk.

Octavius Augustus wordt gezien als de grondlegger van het Romeinse Rijk dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling heerste over het hele gebied rond de Middellandse Zee. Na de chaos zorgde hij voor welvaart, niet alleen voor de rijken, maar ook voor de gewone Romeinse burgers.

Politiek drijfveren

Williams zet Octavius Augustus neer als een man die zijn leven laat leiden door wat noodzakelijk is.

Lees het volledige artikel op: www.debezieling.nl

John William, Augustus, Lebowski Publishers.

Niet gecategoriseerd