Opmerkelijke verklaring van de Paus

Op de eerste dag van zijn bezoek aan Ierland had de paus een besloten bijeenkomst met een achttal mensen die in het verleden geconfronteerd werden met seksueel misbruik. Vandaag lieten enkelen van de gespreksdeelnemers weten dat de paus zeer meelevend was en nederig, zij voelden zich bemoedigd. Maar een van de deelnemers vond ook dat meer concrete maatregelen nodig zijn. In het gesprek vroegen de slachtoffers de paus om vandaag een verklaring af te leggen.

Dat deed de paus aan het begin van de eucharistieviering in het Phoenix Park waar ongeveer 500.000 mensen in de stromende regen waren samengekomen.

De paus vroeg om vergeving voor de misbruiken in de katholieke kerk. 

Hierbij doelde de paus op de uitbuiting van kinderen in vroegere kostscholen en op instituten waar ongehuwde moeders en hun kinderen moesten verblijven. Denk aan de film The Magdalena Sisters. In dit verband merkte de paus op dat het begrip ‘doodzonde’ dat aan deze ongehuwde moeders werd voorgehouden geheel ten onrechte was. De paus sprak in dit verband ook van machtsmisbruik en gewetensdwang door mannelijke en vroouwelijke religieuzen, waarvoor hij vergeving vroeg.

‘ In plaats van de bevrijdende boodschap te brengen van Gods liefde, legde de kerk een massa regels op zonder enig respect voor het individu en bijzonder vrouwen waren daarvan het slachtoffer.’ De kerk wist alles en had overal een antwoord op.

Verder vroeg de paus om vergeving voor leden van de kerkelijke hiërachie die verzuimden maatregelen te nemen die noodzakelijk zouden zijn geweest om de zwakken te beschermen.

bron RTE

Niet gecategoriseerd