Zorg voor het milieu en klimaat moet in kerkelijk recht verankerd

Op 1 september wordt in alle kerken wereldwijd Scheppingsdag gehouden. Het initiatief is gelanceerd door de oecumenische patriarch Bartholomeos I en het vond daarna ook bij de andere christelijke Kerken grote weerklank. Op vraag van paus Franciscus sluiten ook de katholieke parochies wereldwijd zich aan bij de Scheppingsdag, waarmee wordt opgeroepen tot zorg voor de aarde en de bestrijding van de CO2-uitstoot en waarbij alle mensen van goede wil worden aangespoord tot een bezinning over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor het milieu.

De Italiaanse kardinaal Francesco Coccopalmerio, voormalig voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten, stelt voor om de actieve zorg voor het klimaat en het milieu in het kerkelijke recht te verankeren. Kardinaal Coccopalmerio: Het is niet alleen een ernstige plicht van alle gelovigen om zich te onthouden van milieuschade, maar ook om in hun dagelijkse handelen en door speciale initiatieven de aarde als gemeenschappelijke leefomgeving te verbeteren.

De Catholic Climate Movement (Wereldwijde Katholieke Klimaatbeweging) roept op tot een bewustwording van onze levensstijl. Concreet nodigt de beweging  alle bisdommen, parochies en kerkelijke organisaties uit om hun investeringen in fossiele brandstoffen terug te trekken.

Bron: Kathpress.at/Climate Movement

In de encycliek Laudato Si vroeg de paus aandacht voor het milieu © Pexels
In de encycliek Laudato Si vroeg de paus aandacht voor het milieu © Pexels

Niet gecategoriseerd