Duitse bisschop dempt de verwachtingen inzake intercommunie

Duitse theologen zien het deelnemen aan avondmaal/eucharistie tussen katholieken en protestanten als “theologisch gerechtvaardigd” – en wekten hoop met hun uitspraak. Bisschop Gerhard Feige, portefeuillehouder oecumene, waarschuwt nu echter voor te hoge verwachtingen.

Bisschop Gerhard Feige van Maagdeburg waarschuwde voor overspannen verwachtingen als gevolg van de nieuwe voortgang van Duitse theologen in het debat over een gemeenschappelijke avondmaal/eucharistie tussen katholieken en protestanten. 
“De door hen geformuleerde overeenkomsten komen niet noodzakelijk overeen met de realiteit van de kerkelijke praktijk”, aldus bisschop Feige. Hii wijst op het gevaar dat de “grondige” studie zijn eigen dynamiek zou ontwikkelen, vooral met het oog op de aanstaande 3e oecumenische kerkconferentie in 2021, en “dan zou er een druk in de ketel ontstaan ​​die niet in zo’n korte tijd theologisch kon worden verwerkt”. Samen met theologen besprak hij het “Votum” gepubliceerd door de Duitse Oecumenische Werkgroep (ÖAK) met de titel “Samen aan de tafel des Heren”.

DBK zal het document bekijken

Het document pleit voor eucharistische gastvrijheid en beschouwt “wederzijdse deelname aan de viering van het Avondmaal / Eucharistie van de Heer met betrekking tot de andere liturgische tradities (…) als theologisch gerechtvaardigd”. Tot nu toe zijn er verschillende meningen in de kerken geweest Verwacht wordt dat de Duitse Bisschoppenconferentie dit nader zal bekijken tijdens de voorjaarsvergadering.

“Deelname aan de vormen die andere kerkelijke tradities eeuwenlang hebben geleefd”

De theoloog en katholiek wetenschappelijk directeur van de ÖAK, Dorothea Sattler, legde uit dat de studie de bevindingen van eerdere oecumenische dialogen bundelt. De stemming “pleit doelbewust voor deelname aan de vormen die andere kerkelijke tradities al eeuwenlang hebben geleefd” en niet voor een nieuwe vorm van liturgie. “Het gaat erom uitgenodigd te worden voor verschillende liturgische vormen van viering, en dat daardoor een grotere gevoeligheid voor oecumenische kwesties binnen de denominatie zou worden bevorderd.” zei Sattler.

(bron :kna – tr © vatican news)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *