Referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie aangepast

De leden van Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben namens de conferentie allen een referentschap. Een referentschap betekent aandacht besteden aan een bepaalde beleidssector waarvan betreffende bisschop het beleid van de Bisschoppenconferentie voorbereidt. Ook onderhoudt hij de contacten met personen en organisaties op het betreffende beleidsterrein. Door de recente wijzigingen in de samenstelling van de bisschoppen-conferentie moest de verdeling van de referentschappen opnieuw geregeld worden.

Mgr. dr. C.F.M. van de Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden is per 14 mei 2019 referent voor Missie- en Ontwikkelingssamenwerking geworden. Hij heeft dit referentschap overgenomen van mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het referentschap Interreligieuze Dialoog wordt per 1 september 2019 behartigd door mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij heeft dit overgenomen van mgr. J.G.M. van Burgsteden sss., die referent is gebleven voor Religieuzen en Seculiere Instituten en voor Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen. Mgr. Woorts blijft ook referent voor Kerk en Jodendom en voor Bedevaarten.

Media

De Permanente Raad heeft per 1 januari 2019 het referentschap Communicatie en Media overgenomen van mgr. F.J.M. Wiertz, emeritus bisschop van bisdom Roermond. De Permanente Raad bestaat uit mgr. dr. J.H.J. van den Hende, voorzitter, mgr. dr. J.W.M. Liesen, vicevoorzitter en mgr. dr. G.J.N. de Korte, lid.

Mgr. Liesen, bisschop van Breda, volgde per 7 december 2018 mgr. Wiertz op als lid van de Commissio Mixta van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Van deze Commissie Mixta was en blijft ook mgr. Van Burgsteden sss. lid.

Mgr. drs. H.M.G. Smeets, bisschop van Roermond, nam per 1 januari 2020 het referentschap voor Circus-, Kermis- en Schipperspastoraat op zich. Hij volgt hierin mgr. A.L.M. Hurkmans op, emeritus bisschop van ’s Hertogenbosch.

Verder zijn de referentschappen ongewijzigd gebleven. Meer informatie over alle referentschappen en de referenten vindt u hier.

bron: rk.kerk.nl

Foto: Ramon Mangold.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *