Accenten van Franciscus in het Amazone-document

Het Vaticaan zal “Querida Amazonia” (Geliefde Amazonia), het postsynodale document van de paus, op 12 februari vrijgeven. Een aantal Amerikaanse bisschoppen ontmoette vandaag, 10 februari, paus Franciscus bij hun Ad Liminabezoek in het Vaticaan.

Vrijuit spreken
Volgens een van de bisschoppen zei de paus: “Ik wil horen wat jullie te zeggen hebben. Kritiek, klachten en vragen zijn welkom. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest kan niet werken als we allemaal op eieren lopen en bang zijn om iets te zeggen.”
Zoals hij gewend is maakte Franciscus de bisschoppen duidelijk dat ze konden praten over alle kwesties die ze wilden aansnijden, hem informatie geven of vragen konden stellen, of zelfs kritiek op hem uiten, zolang de kritiek maar binnenskamers bleef.

Geen wijzigingen inzake wijdingen
Onder andere kwam aan de orde het document “Querida Amazonia”, het postsynodale document dat de paus woensdag de 12e zal  publiceren.

Paus Franciscus waarschuwde de bisschoppen dat velen in de media en het grote publiek zich vooral zullen richten op twee kwesties – getrouwde priesters en vrouwelijke diakens – terwijl hij zich wilde concentreren op de sociale, pastorale, ecologische en culturele uitdagingen voor het Amazonegebied.

De paus zei dat hij denkt dat velen vooral geïnteresseerd zullen zijn in de vraag of de mogelijkheid wordt geopend om getrouwde mannen tot priester en vrouwen tot diaken te wijden voor dienst in het Amazonegebied. Zij zullen teleurgesteld zijn in zijn apostolische vermaning dacht de paus: “Ik denk dat het op dit moment niet iets is waar we verder mee gaan, omdat ik niet het gevoel heb dat de Heilige Geest daar nu aan het werk is. ”
“Franciscus zei dat hij niet echt geloofde in de wijding van getrouwde mannen, maar wat ga je doen met al die mensen die van de Eucharistie zijn beroofd”, zei de bisschop. “Er zijn gemeenschappen waar een priester slechts eenmaal per jaar langs komt voor de mis.” De paus gaf de bisschoppen de indruk dat de kwestie van het wijden van getrouwde mannen en vrouwelijke diakens voor afgelegen geloofsgemeenschappen nog steeds een kwestie is voor toekomstige discussie en dat het onderscheidingsvermogen vraagt.

Bijzondere opdracht voor de VS
Sinds november heeft de paus bijna alle Amerikaanse bisschoppen voor een Ad Liminabezoek gesproken.  Een van de bisschoppen zei dat hij gelooft dat de paus heel speciale verwachtingen heeft van de kerk in de Verenigde Staten.
“De paus zelf zou het wellicht zo uitdrukken dat hij voelt dat bij ons een soort spirituele wereldlijkheid voorop staat en niet de vraag of mijn leven een kenmerk van opoffering heeft, leven in dienstbaarheid, op een gevende manier, op een gulle manier. Mijn indruk is dat hij ziet dat de Verenigde Staten erg gezegend zijn, maar misschien moeten leren hoe ze die zegeningen kunnen delen en hoe ze die zegeningen ten dienste van anderen kunnen inzetten”.

Een voorbeeld daarvan, zei de bisschop, is immigratie. “Franciscus zou graag zien dat landen hun deel op zich nemen, niet iedereen kan alles doen, en er zijn grenzen aan wat elk land kan doen. Maar wij moeten wel ons deel op ons nemen.”
Benadruk hoe “we allemaal immigranten zijn”, zei paus Franciscus tegen de bisschoppen: “Terwijl ik hier rondkijk en naar jullie namen luister, zijn jullie geen indianen, dus we moeten ons ervan bewust zijn dat de meesten van ons ergens anders vandaan komen, min of meer een migrantenachtergrond hebben.” De paus “zou graag een meer genereuze samenleving zien, een meer gevende samenleving, een samenleving die aandacht heeft voor degenen die het nodig hebben.”

Betekenis van de vrouw
Een andere bisschop vertelde dat de paus sterke nadruk legde op het belang van lekenleiderschap, en daarbij vooral op de participatie van vrouwen in het leven van de kerk. “Het is zo belangrijk om wat vrouwen te schenken hebben niet uit te sluiten, maar op te nemen in onze verschillende scholen en parochies, enz.”

Oproep tot eenheid
En in een wereld die wordt gekenmerkt door ‘polarisatie, en verdeeldheid, zo vertelde weer een andere bisschop, benadrukte paus Franciscus de rol van de bisschop als een bouwer van eenheid, als iemand die bereid moet zijn om te luisteren naar een verscheidenheid aan meningen, te bidden over beslissingen en die durft te vertrouwen dat de Heilige Geest het onderscheidingsvermogen zal aanscherpen. “De paus waardeert meningsverschillen,” zei deze bisschop, Maar hij moet hebben gehoord over het gebrek aan beleefdheid in het publieke debat in de Verenigde Staten, mensen discussiëren niet meer met elkaar, maar gaan onmiddellijk over op “elkaar met haat te bekijken”. Paus Franciscus moedigde de bisschoppen aan om dicht bij elkaar te staan ​​en hun verschillen rustig en open te bespreken.”

bron: The Catholic Register
foto: Amerikaanse bisschoppen bij hun Ad Liminabezoek, © CNS foto / Paul Haring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *