Ethische code op komst voor kunstmatige intelligentie (A.I.)

In deze dagen organiseert zal de pauselijke Academie voor het Leven een internationale workshop over het onderwerp “Goed algoritme?” Tijdens deze workshop zal kunstmatige intelligentie (AI) onderzocht worden vanuit ethisch en juridisch oogpunt. Gevolgen voor de gezondheidszorg spelen ook een rol. Op 28 februari zullen de deelnemers, bedrijven, onderzoekers en experts een ethische code voor kunstmatige intelligentie ondertekenen. De tekst zal vervolgens aan paus Franciscus worden aangeboden. Dit werd dinsdag aangekondigd door de president van de Pauselijke Academie voor het Leven, aartsbisschop Vincenzo Paglia.

Humaniseer technologie

“Humaniseer technologie in plaats van de mens tot louter object van de technologie te maken”

“We hebben een sterke morele ambitie nodig om technologie te humaniseren in plaats van menselijke engineering,” zei de aartsbisschop tegen journalisten. “De Romeinse oproep voor AI-ethiek zal geen officieel Vaticaans document worden, maar een korte tekst die bedoeld is om enkele basisprincipes voor een ethiek in kunstmatige intelligentie te schetsen. De academie heeft geen binding met de industrie en wordt niet gesponsord. Het is de opkomst van een beweging die moet worden uitgebreid tot openbare instellingen, NGO’s … “

Kunstmatige intelligentie is steeds meer aan de orde in de gezondheidszorg. Dit heeft gevolgen voor “de zorg en bescherming van het leven” – en dit houdt rechtstreeks verband met het doel van de Pauselijke Academie voor het Leven.

De explosie van intelligentie

“We staan op een keerpunt”, zei aartsbisschop Paglia. “De mensheid en haar toekomst veranderen momenteel fundamenteel. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de mens de mogelijkheid om zichzelf te vernietigen: eerst door de atoombom, vervolgens door de ecologische explosie en nu door de technologische – door de explosie van intelligentie, om zo te zeggen.” Voorstanders van het leven moeten daarom – en paus Franciscus zal hen daartoe uitdrukkelijk aanmoedigen – niet langer alleen onderwerpen behandelen zoals abortus en euthanasie, maar ook robotica of nanotechnologie.

Vierde industriële revolutie

De geestelijke Paolo Benanti van de Academie voor het Leven sprak dinsdag over een “vierde industriële revolutie”. Kunstmatige intelligentie dient niet iets specifieks, maar verandert “alles wat we doen vanaf nul”. “Kunstmatige intelligentie zal de apocalyps niet teweegbrengen – maar het kan het einde van de middenklasse betekenen!”

“We staan ​​voor een grote vraag. Als een machine beslist in plaats van mensen, welke beveiliging is dan nodig als we de machine te laten beslissen welke mensen medische therapie krijgen? Op welke basis kunnen we een machine laten bepalen wie van ons betrouwbaar is en wie niet? En hoe zit het met liefde, deze unieke dynamiek die zoveel generaties mensen voor ons heeft gevormd? ‘ Een computer kan menselijke problemen omzetten in statistieken, afbeeldingen en vergelijkingen. “We creëren dan de illusie dat deze problemen ook met een computer kunnen worden opgelost. Maar dat is een misvatting … “

bron: Vaticaans nieuws – sk
beeld: © www.ptindustrieelmanagement.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *