Groene Viering Salvator Den Bosch

Op zondag 1 maart is Trees van Montfoort, auteur van het boek ‘Groene theologie’, te gast bij de San Salvator. Zij gaat voor in de viering van 10.30 uur, met als thema ‘Jezus en de wilde dieren’. Na afloop van de viering bestaat de mogelijkheid om met elkaar en met Trees van Montfoort na te praten over groene theologie. De viering vindt plaats in Dagcentrum De Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. Het koor de Cantorij zal de viering muzikaal opluisteren.

Het boek ‘Groene theologie’ werd uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt Trees van Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. 

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoe

Bij haar afscheid
is het stil:
leven en dood
raken elkaar en
gaan in elkaar over.
Je wordt stil:
je leeft in mysterie.
Er zijn van die momenten
dat we geen woorden vinden
voor wat we zeggen willen.
Het mysterie overstijgt ons.
Hartelijk dank aan allen
die leven en sterven van Nel
betekenis hebben gegeven.
Ik wens je haar stille aandacht toe
voor alles wat is en komen zal.
Martien van

ker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *