Neemt u ons niet kwalijk, wereldkerk

In Oostenrijk bestaan vier katholieke hervormingsbewegingen:
– Laieninitiative
– Pfarrerinitiative
– Wir sind Kirche
– Priester ohne Amt

Op 29 januari jl. dus vòòr de publicatie van het pauselijk document over de Amazonesynode, hielden zij gezamenlijk een persconferentie met de titel:
Neemt u ons niet kwalijk wereldkerk – gelijke rechten voor iedereen!
De organisaties presenteerden hier een Handvest voor gelijke rechten in de Kerk. Zij kwamen tot dit initiatief omdat zij van mening zijn dat de katholieke kerk steeds meer op een absolute monarchie lijkt. De grondrechten van iedere gelovige zijn in het geding.

“Dit precies zijn de structuren die verschijnselen als misbruik mogelijk maken” stellen deze groepen. “Het kerkelijk recht beschermt wel de instituties maar niet de afzonderlijke persoon. Het individu heeft geen rechten. Alle bezwaren die hiertegen tot nu toe werden ingebracht zijn zonder resultaat gebleven.. aldus Martha Heizer van de beweging Wir sind Kirche. (Bij deze beweging is ook de Mariënburgvereniging Nederland aangesloten., red.)

Het Handvest voor de grondrechten in de Kerk. wil de basisrechten van iedere gelovige veilig stellen in 15 punten. Genoemd worden onder meer: ‘voorrang van het eigen geweten’, het ‘recht op gelijkheid’, ‘het recht op een eerlijk proces volgens het kerkelijk recht’. 
De huidige kerkelijk wetboek regelt deze thema’s als een “absolute monarchie” zo werd naar voren gebracht en ziet voorbij aan de schat van talenten en vaardigheden van de gedoopten. Het celibaat en de ondergeschikte positie van de vrouw zijn met name twee hoge drempels die worden opgeworpen. In dit verband stellen we onze hoop op de post-synodale adhortatie van de Amazon-synode, zei Helmut Schüller van Pfarrerinitiative: “We wachten er elke dag ja, elk uur daarop.”

Klaarblijkelijk zijn er in Rome de nodige weerstanden tegen deze benadering, konstateerde Peter Pablovsky, de vice-voorzitter van Laieninitiative. Maar die weerstand is gebaseerd op een gedachtengoed over de missie van de Kerk die uit de 19e eeuw stamt.
Het kerkelijk recht maakt alle noodzakelijke hervormingen onmogelijk, vandaar dit Handvest. De realisatie daarvan zal ingrijpende gevolgen hebben voor het kerkelijk recht.
Talrijk zijn de mensen die teleurgesteld de kerk verlaten. Een van de oorzaken is die gelijkenis met een absolute monarchie. Het is onbegrijpelijk dat de Oostenrijkse bisschoppen zich zo weinig van deze ontwikkelingen aantrekken, deze cijfers zijn een alarmsignaal, aldus de initiatiefnemers.

Lees het Handvest (Duits)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *