Stel orde op zaken vòòr COP26

Het Verenigd Koninkrijk, moet ‘orde op zaken stellen’ voordat het de VN-klimaattop organiseert, zegt het katholieke agentschap CAFOD.

De Britse premier Boris Johnson lanceerde in Londen op 4 februari dat in de herfst van dit jaar COP26 zal worden gehouden in Schotland. Het is een vervolg op de COPconferenties in Parijs en Madrid.

De katholieke stichting voor ontwikkelingssamenwerking CAFOD zegt dat het VK eerst  ‘het eigen huis op orde moet brengen’ voordat hij een grote conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering organiseert.

Op 4 februari j.l. kondigde de Britse premier Boris Johnson tijdens een toespraak in Londen aan dat de voorbereidingen voor de top zijn begonnen. Hij wees daarbij op de ecologische uitdagingen waarmee de planeet wordt geconfronteerd.
“We hebben een catastrofale periode gehad waarin de wereldwijde verslaving aan koolwaterstoffen volledig uit de hand is gelopen”, zei Johnson. “We hebben zoveel CO2 de atmosfeer ingeblazen dat onze hele planeet is ingebakerd in een geweldige theemuts.”
De premier merkte op dat de temperatuur van de planeet de afgelopen eeuw met één graad Celsius is gestegen en waarschuwde dat het snel drie graden warmer kan worden, tenzij wereldleiders acuut actie ondernemen,.

“Orkanen, bosbranden,  het smelten van de ijskappen en de verzuring van de oceanen, dat alles is het overweldigende bewijs en eist nu zijn tol, in de vorm van opwarming van de aarde, voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen over de hele wereld. Daarom heeft het VK nu $ 15 miljard toegezegd voor de bestrijding van de wereldwijde klimaatverandering en als bijdrage voor de financiering van klimaatinitiatieven over de hele wereld, ”aldus Johnson.

De opmerkingen van de premier werden door CAFOD het internationale agentschap voor ontwikkelingshulp van de katholieke bisschoppen van Engeland en Wales, verwelkomd maar het agentschap merkte wel op dat “ het Verenigd Koninkrijk zijn woorden in praktijk moet brengen. Het is bemoedigend dat de premier met evenzoveel woorden erkent dat de armste mensen overal ter wereld, de dupe worden van de klimaatcrisis en dat het VK zich verantwoordelijk voelt om voorop te lopen ‘als een van de grootste historische vervuilers,” zei Neil Thorns, CAFOD’s Directeur.

“De regering kan er alleen in slagen andere landen over te halen om naar Glasgow te komen, als ze eerst het eigen huis op orde heeft gebracht. Dat betekent onder meer onmiddellijk stoppen van overheidssteun voor alle fossiele brandstoffen in het buitenland en het ondersteunen van vormen van lokale, hernieuwbare energie, die stroom levert aan gemeenschappen die het zonder elektriciteit moeten stellen, “zei hij.

“Het betekent ook dat langetermijnoplossingen moeten worden ingevoerd om klimaatverandering,  armoede en het verlies van biodiversiteit eendrachtig aan te pakken, in het besef dat ze gedeelde wortels hebben in de crisis in ons “gemeenschappelijk huis”  voegde Thorns toe.

Vorige maand kondigde premier Johnson op het economisch overleg tussen het VK en Afrikaanse landen aan dat Groot-Brittannië niet langer overzeese hulp zou bieden voor kolen aangedreven energiefaciliteiten. Johnson heeft ook toegezegd in minder dan vijf jaar een einde te maken aan het gebruik van steenkool in het VK.

Het hoofddoel van de bijeenkomst in Glasgow is dat regeringen tot plannen zullen besluiten om de uitstoot terug te brengen tot de niveaus die vereist zijn door de Overeenkomst van Parijs.

Bron: National Catholic Reporter

vertaling en bewerking: redactie De Roerom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *