Synodale Weg (D): versterking stemrecht vrouwen

134 afgevaardigden stemden voor een voorstel om het stemrecht van vrouwen extra gewicht te geven. 62% sprak zich ertegen uit, 14 onthielden zich van stemming. Onder de 230 synodale deelnemers zijn 159 mannen en 70 vrouwen. Een persoon beschrijft zichzelf als divers.

Aanzienlijke behoefte aan inspraak en coördinatie

De eerste debatten tijdens de algemene vergadering van de Synodale Weg van de Katholieke Kerk hebben aangetoond dat er een grote behoefte is aan overleg en coördinatie tussen bisschoppen en leken. Bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg sprak zijn twijfels uit of de grote studie over seksueel misbruik door Duitse katholieke geestelijken (MHG-studie) van 2018 een goede basis zou vormen voor het gesprek over kerkhervorming.

Een oorzakelijk verband tussen het celibaat , seksuele moraal en misbruik is geenszins wetenschappelijk bewezen, zei de bisschop. Bovendien zijn er vergelijkende studies met andere maatschappelijke geledingen nodig. Verschillende sprekers verwierpen deze fundamentele kritiek van de bisschop. Caritas president Peter Neher zei dat hij uit het werk van de adviescentra wist dat de traditionele katholieke seksuele moraal niet langer actueel was en niet geschikt was om mensen in conflictsituaties te helpen.

Overreding doen

Op vrijdagmiddag wilden de synodeleden het reglement van orde en de samenstelling van de fora bespreken over de vier kernthema’s van de hervormingsdialoog: seksuele moraliteit, priesterlijke manier van leven, macht en scheiding van machten en de rol van vrouwen in de kerk. 
De theoloog Thomas Söding uit Bochum drong aan op nauwkeurig taalgebruik. “Omdat kerkelijke standpunten controverse oproepen moeten we zorgen theologisch sterk te staan en overtuigend te zijn. Ik denk dat we ook een heldere uitleg nodig hebben over wat ons samenbrengt, waar we aan werken en waar we naartoe moeten.”

Vertrouwen op God

De sociaal-ethicus van München, Markus Vogt, riep op tot een andere manier van omgaan met macht in de katholieke kerk. Vogt vertelde het internetportaal katholisch.de dat meer participatie van leken op alle niveaus nodig is. De jezuïet Bernd Hagenkord riep bisschoppen en leken op tot moed en vertrouwen in de hervormingsdialoog. “Met vertrouwen op God en een open dialoog, is het mogelijk om de crisis in de kerk te overwinnen”. 

Het initiatief van de Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) is bedoeld om onder meer het vertrouwen terug te winnen na het misbruikschandaal. In deze vorm is het uniek in de katholieke kerk. (Al roept het zeker herinneringen op aan het Pastoraal Concilie en het Landelijk Pastorale Overleg van de Nederlandse kerkprovincie in de jaren ’60 en ’70 red.)  De eerste bijeenkomst van de Synodale Weg duurt tot 1 februari 2020.

bron: vatican news/kna

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *