‘Corona is geen straf van God’

Leiders van zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland als de Evangelische Kirche in Deutschland hebben de gedachte dat het coronavirus een straf van God is, stellig verworpen.

“Jezus staat voor het leven, en God is een God van het leven”, zegt de voorzitter van de Raad van de Protestantse Kerk in Duitsland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in een video op www.bild.de.

De directeur van de Katholieke Bijbelse Vereniging, Katrin Brockmöller, zegt in een recent interview met het Duitse persbureau KNA: “God straft niet, maar God redt. Vooral rechts-conservatieve kringen leggen een verband tussen God en de pandemie.”

Bedford-Strohm benadrukte het christelijke geloof dat God zich in Jezus liet zien. Het kan volgens hem niet zo zijn dat God een virus stuurt om mensen te doden, terwijl Jezus juist mensen genas. De protestantse kerkleider zegt letterlijk: “Allen die nu helpen en levens redden zijn zoiets als de handen van God.”

Brockmöller legde uit dat de in het Oude Testament beschreven plagen betrekking hadden op de strijd tussen Mozes en de farao. Vanuit het perspectief van de verlosten, dat wil zeggen het volk Israël, was de boodschap van het verhaal dat de Egyptische heerser zou worden gestraft omdat hij het volk tot slaaf had gemaakt. “Een geweldige boodschap tot op de dag van vandaag.”

Het hoofd van het katholieke bijbelgenootschap ging ook in op de apocalyptische teksten in het Nieuwe Testament. Ze noemde het laatste boek, de Openbaring, ook wel een beeld van hoop: “De visioenen van de op schilderijen afgebeelde apocalyptische ruiters, of van de zeven engelen met de schalen der gramschap, mogen dan wel griezelig zijn, maar ze willen juist bemoedigen.”

Het in de tekst beschreven idee van een gewelddadige scheiding tussen goed en kwaad, tussen de slechte wereld die vernietigd moet worden en de nieuwe wereld die doordrongen is van God, trekt ook nu nog fundamentalisten aan. Zij beweren dat ze “de wil van God precies kennen”, zodat ze zich gaan beschouwen als de “hoeders van het ware geloof en de juiste moraal”.

De rooms-katholieke bisschop Heiner Wilmer van Hildesheim benadrukt vandaag in de Kölner Stadt-Anzeiger dat het idee van een straffende God die de mensheid de rekening presenteert voor wangedrag “verschrikkelijk en ook volkomen onchristelijk” is. De coronacrisis “is geen straf van God”. Hij riep op om met het lijden om te gaan “zonder het te bagatelliseren, zonder ervoor weg te vluchten”. God is aanwezig in het lijden en sterven: “En ik ben ervan overtuigd dat God natuurlijk ook aanwezig is in de helpers die al deze mensen zo goed mogelijk bijstaan.” Wilmer noemde de crisis een belangrijke ervaring. Volgens de bisschop is de kerk immers er niet voor zichzelf maar voor de maatschappij.

bron: KAP/KNA/kro-ncrv/katholiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *