Coronavirus: pastoraal woord kardinaal Eijk

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft een pastoraal woord geschreven aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. “Nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen,” aldus kardinaal Eijk.

De tekst is inmiddels verstuurd aan de parochies, de leden van de pastorale teams, religieuzen in het aartsbisdom en andere betrokkenen. Kardinaal Eijk gaat onder meer in op het besluit van de bisschoppen om de zondagsvieringen t/m 31 maart te laten vervallen. “De genomen besluiten zijn zeer ingrijpend, zowel voor ons geloofsleven als voor de onderlinge contacten tussen u als leden van onze geloofsgemeenschappen.”
Hij vervolgt: “Zeker wordt er deze weken ook veel extra aandacht en zorg gevraagd van diverse mensen met uiteenlopende verantwoordelijkheden: onder meer artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, verzorgers en schoonmakers. Mijn gedachten gaan ook uit naar al degenen die bezorgd zijn om de economische gevolgen die het coronavirus misschien zal hebben voor hun bedrijf of baan. We kunnen de gevolgen op korte en langere termijn in dit stadium niet overzien.
Ik wens en bid ons allen veel sterkte en wijsheid toe, zeker ook bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Graag spreek ik mijn grote waardering uit voor allen in onze parochies, in instellingen en in de samenleving die hun verantwoordelijkheid nemen.”

Klik hier voor de gehele tekst van kardinaal Eijk

Foto: ©Ramon Mangold

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *