Nog steeds weinig draagvlak voor het maken van embryo’s voor onderzoek

Nog geen derde van de Nederlanders kiest voor het opheffen van het huidige verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het draagvlak voor wettelijk toestaan van het maken van embryo’s nam ten opzichte van 2007 zelfs iets af. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Gewicht in de schaal – Nederlanders over onderzoek met embryo’s’ van het Rathenau Instituut. In het kabinet ligt opheffing van het verbod gevoelig. De argumenten die voor- en tegenstanders in het onderzoek belangrijk vinden kunnen politici helpen in de politieke besluitvorming over dit onderwerp.

In het kort

  • Het Rathenau Instituut voerde een publieksonderzoek uit onder een representatieve groep Nederlanders.
  • De vragen in het onderzoek gingen zowel over restembryo’s als over embryo’s die speciaal tot stand zouden moeten worden gebracht.

Het kabinet heeft gevraagd om een maatschappelijke discussie voordat er een besluit wordt genomen over eventuele aanpassing van de Embryowet, waarin nu een tijdelijk verbod is opgenomen voor het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek.

Het Rathenau Instituut voerde in oktober 2019 een publieksonderzoek uit onder een representatieve groep Nederlanders….. Het Rathenau Instituut onderzocht dit eerder in 2007…..
Dit onderzoek bevestigt dat politieke besluitvorming moet wachten op de argumenten die mensen naar voren brengen in de lopende, brede maatschappelijke dialoog.”De uitkomsten van het onderzoek helpen de politiek bij het maken van keuzes rond de Embryowet.

Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut: “De uitkomsten van het onderzoek helpen de politiek bij het maken van keuzes rond de Embryowet. Ze vormen een belangrijke aanvulling op de maatschappelijke dialoog over mogelijke brede gevolgen van nieuwe voortplantingstechnieken die op termijn mogelijk worden als embryo’s speciaal tot stand zouden mogen worden gebracht voor onderzoek.”

RAPPORTMAAKBARE LEVENS  11 MAART 2020Gewicht in de schaal PUBLIEKSONDERZOEK  DNADIALOOG  ONDERZOEK MET EMBRYO’S

bron: rathenauinstituut
beeld: ©npvzorg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *