Een synode over ‘synodaliteit’

In oktober 2022 zal de Gewone Bisschoppensynode weer in Rome bij elkaar komen om een thema te bespreken dat cruciaal is in het kerkbeeld van paus Franciscus.

Door Nicolas Senèze voor La Croix International

Een dierbaar thema
Het algemeen secretariaat van de Synode heeft op 7 maart dit thema officieel aangekondigd. Voluit luidt het: “Voor een synodale kerk: communio, participatie en missie”.
De paus had in zijn slotrede van de Amazonesynode op 26 oktober al laten doorschemeren dat dit thema hem aansprak. ,,Een van de thema’s waarover werd gestemd en dat een meerderheid behaalde is dat van synodaliteit,” zei hij, ,,Ik weet niet of het zal worden gekozen; ik heb nog geen beslissing genomen. Ik denk na en denk na, maar ik kan zeker zeggen dat we verder moeten trekken op deze weg,” zei de paus.
De term komt van Griekse ‘synodos’, wat letterlijk betekent samen de weg gaan. Toegepast op de kerk is het een vergadering die is samengekomen om te beraadslagen en gemeenschappelijk te beslissen.

Een luisterende kerk
De gewone raad van het algemeen secretariaat van de Synode kwam op 6-7 februari bijeen en besprak mogelijke thema’s voor de Synodevergadering 2022. Op grond van dit overleg koos de paus voor synodaliteit. Het is een sleutelbegrip van Franciscus voor de toekomst van het katholicisme. Hij gaf een eerste schets van zijn visie op een “Synodale kerk” op 17 oktober 2015 in een toespraak bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de oprichting door Paulus VI van de Bisschoppensynode. ,,Het is precies het pad van synodaliteit dat God van de Kerk van het derde millennium verwacht,” legde Francis in het toespraak uit. ,,Een synodale kerk is een kerk die luistert, die beseft dat luisteren meer is dan alleen horen”, zei hij. ,,De hele kerk wordt uitgenodigd tot de houding van wederzijds luisteren, een houding waarin iedereen iets te leren heeft. De trouwe gelovigen, het college van bisschoppen en de bisschop van Rome: allen luisteren naar elkaar, en allen luisteren naar de Heilige Geest, de ‘Geest van de waarheid’ (Joh. 14:17), om te weten wat de Geest tegen de kerken zegt.”
Franciscus zei dat synodaliteit niet alleen beperkt is tot de instelling van de Bisschoppensynode van Bisschoppen, “de meest duidelijke uiting van een dynamiek van gemeenschap die alle kerkelijke beslissingen inspireert”. Integendeel, de paus is ervan overtuigd dat de hele kerk op een synodale manier moet leven – zowel in de context van diocesane synoden, (bisschoppen met hun priesters en gelovigen), als in de context van een bisschoppenconferentie.

bron: La Croix International

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *