Katholieke alphacursus gaat digitaal

Het Katho­liek Alpha Centrum heeft in deze coronacrisis een online platform gelanceerd. De organi­sa­tie die in parochies alpha­cur­sussen begeleid, komt in deze tijd van zoveel moge­lijk thuis­blij­ven met online catechese- en be­zin­ningsaanbod.

‘Hoe vind je God – Online’ is ontwikkeld voor iedereen die het katholieke geloof wil verkennen. ‘Alles lijkt stil te vallen en we maken ons grote zorgen om dier­ba­ren en de toe­komst.’, geeft de organisatie aan. ‘Toch biedt deze tijd voor pa­ro­chies, gelo­vi­gen en niet-gelo­vi­gen ook moge­-lijk­he­den.’ Daarbij doelt het Katholiek Alpha Centrum op de afgelasting van activiteiten en ontmoetingen. Alphacurussen starten met een gezamenlijke maaltijd en vervolgen dan met een samenkomst. Nu steeds meer parochies digitale wegen verkennen, wordt ook de catechese online verder ontwikkeld.

Het platform HoevindjeGod-online.nl biedt ver­schil­lende cursussen, waarin elke deel­ne­mer een per­soon­lijke e-coach krijgt. Aan het einde van de cursus worden de cursisten doorverwezen naar een passend aanbod in deelnemende parochies.

bron: kro-ncrv.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *