KBO-PCOB onderzoekt

Seniorenorganisatie KBO-PCOB start met een enquête onder mantelzorgers en andere naasten van verpleeghuisbewoners over de bezoekersregeling. Ook mantelzorgers en andere betrokken bij religieuzen die wonen in verpleeg- en verzorgingshuizen worden opgeroepen deze enquête in te vullen.

Sinds 20 maart mogen bewoners in verpleeghuizen geen bezoekers en mantelzorgers meer ontvangen. Er is hiervoor begrip, maar het geeft ook veel onrust en verdriet. Wel of geen verruiming van de bezoekersregeling is een terugkomend gespreksonderwerp. Wat doet het met iemand nu er geen bezoek mag komen? Deze en andere vragen gaat seniorenorganisatie KBO-PCOB, mede op initiatief van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), in een enquête aan mantelzorgers en andere naasten van verpleeghuisbewoners stellen.

Mening mantelzorgers meenemen in besluitvorming
Nu er zicht is op enkele bezoekerspilots in verpleeghuizen, is er hoop. Maar iedereen realiseert zich dat slechts in kleine stappen meer bezoekers kunnen worden toegelaten. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Eén van de grootste drama’s van deze coronacrisis vindt plaats achter de gesloten deuren van verpleeghuizen. Mensen zijn eenzaam, angstig en missen hun dierbaren. Maar ook voor familieleden en mantelzorgers is het een hard gelag. Zij missen het contact en de mogelijkheid om hun dierbaren even vast te houden. Om begrijpelijke redenen zijn de deuren dichtgegaan, maar nu er door dit kabinet nagNaar de enquêteedacht wordt om de bezoekersregeling te verruimen, willen we naasten van bewoners in verpleeghuizen bevragen. Het is belangrijk dat hun ervaringen worden meegenomen in de besluitvorming.”

Invloed bezoekverbod
KBO-PCOB en V&VN willen weten welke invloed het huidige bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten. Wat is er nodig om deze maatregelen vol te houden. Vanderkaa: “Deze input is ontzettend belangrijk als het gaat om de voorzichtige verruiming van de bezoekersregeling. Want er wordt op dit moment veel óver deze mensen gesproken, zelden mét. Met dit onderzoek willen we dat veranderen.”

Ook van belang voor religieuzen
De strenge regelgeving voor verpleeghuizen treft ook de nodige religieuzen die wonen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij de KNR komen geluiden binnen van de zorg die oversten hebben over het welzijn van hun oudere medebroeders en -zusters. Ook voor hen is het van belang om met alle maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van bewoners en personeel te blijven waarborgen, te onderzoeken welke kleine stapjes gezet kunnen worden in verruiming van de bezoekregeling. De KNR wil daarom deze enquête onder de aandacht brengen van de oversten en andere betrokkenen en hen vragen deze in te vullen.

Naar de enquête

bron: KNR

beeld:© sabine van erp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *