Punt zwaait af (update)

Coadjutor Hendriks biedt bisschop Punt een bloemetje aan bij wijze van afscheid (bron: Arsacal).

Monseigneur Jozef Punt, diocesaan bisschop van Haarlem-Amsterdam, heeft afgelopen donderdag zijn laatste bisdomstafvergadering gehad. Het bisdom verwacht dat Punt binnenkort van paus Franciscus toestemming krijgt met emeritaat te gaan.

“Donder­dag­och­tend vindt sinds jaar en dag de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom plaats. Die had deze keer een bij­zon­der tintje. Voor het eerst sinds lange tijd kwam de bis­dom­staf fysiek bij elkaar, want het was de laatste ver­ga­de­ring voor mgr. Jozef Punt”, schrijft bisschop-coadjutor Jan Hendriks op zijn website Arsacal.


Mgr. Hendriks werd op 22 december 2018 door de paus benoemd tot bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Een coadjutor is een hulpbisschop die het recht heeft gekregen om de zittende bisschop op te volgen zodra die aftreedt.

Hendriks zegt te verwachten dat de paus op Tweede Pinksterdag het ontslagverzoek van Punt zal aanvaarden. Is dat het geval, dan is Hendriks automatisch de nieuwe diocesane bisschop.

“Vijfen­twin­tig jaar heeft mgr. Punt de staf­ver­ga­de­ringen bijgewoond, eerst als hulp­bis­schop, later als Apos­to­lisch Admini­strator en als dio­ce­saan bis­schop. Op dit moment is de ge­zond­heid van de bisschop kwets­baar maar gelukkig kon hij toch ook deze ver­ga­de­ring meemaken”, schrijft Hendriks. “Aan het einde van de ver­ga­de­ring heb ik een dank­woord ge­spro­ken en een bloemetje overhan­digd. In een later stadium zal hope­lijk een echt afscheid van het bisdom moge­lijk wor­den, nu is alles nog door corona beperkt…”

Op Tweede Pinksterdag was er een persconferentie die ook online te volgen was, waarin de beide Haarlemse bisschoppen vragen beantwoordden. Ook was daar de hulpbisschop van Roermond, Everardus de Jong aanwezig, die bisschop Punt opvolgt als apostolisch administrator voor het Militair Vicariaat (eenvoudigweg gezegd: legerbisschop).

Op de website van mgr.Hendriks vindt u allerlei nieuws over de bisschopswissel

bron: kro-ncrv

beeld: © arsacal.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *