Titel nieuwe encycliek roept nu al irritatie op

Kort nadat was aangekondigd dat Franciscus zijn nieuwe encycliek op 3 oktober in Assisi zou ondertekenen, barst er al een discussie los over de titel: “Fratelli tutti” – “alle broers” of “broers en zussen”?
Zou de paus vrouwen zou vergeten. De titel zal niet worden gewijzigd, is gehoord uit kringen die zich met de encycliek bezighouden. 

Citaat van de naamgenoot Franciscus van Assisi

Letterlijk vertaald betekent “fratelli tutti”: alle broers. Maar de achtergrond is iets gecompliceerder. Net als zijn tweede encycliek “Laudato si” begint de brief met een citaat van zijn naamgenoot Franciscus van Assisi (1181 / 1182-1228). Deze schreef in het Latijn “vermaningen” aan de broeders (!) van de orde die hij zojuist had opgericht.

Sint Franciscus richtte zich tot uitsluitend mannen en een pauselijk document zal, als het een tekst citeert, deze getrouw willen weergeven dus staat er nu “omnes fratres” (alle broeders). Het niet correct zijn om hier ‘broers en zussen’ van te maken. Anders is het met de vermoedelijke ondertitel “sulla fraternita e l’amicizia sociale”. Dit is geen citaat en kan goed vertaald worden als “over broeder/zusterschap en sociale vriendschap”.

Wat betekent “fratelli”?

Bovendien klinkt “fratelli” in het Italiaans minder exclusief dan in onze oren het woord “broeder” en zou vertaald kunnen worden met “zusters en broeders”. De gendergevoeligheid is niet zozeer een kwestie van het Vaticaan als wel van de gebruikte taal – Latijn, Italiaans, Engels, Duits (dat kent het mooie woord “Geschwister” wat broeders en zusters betekent. Een dergelijk woord kennen we in onze taal niet.De religieunon Smerilli coördineert een internationale taskforce in de door Francis opgerichte Covid-commissie. En er waren wat input van daaruit. Mocht een overeenkomstige passage over de betekenis van vrouwen in de encycliek worden weggelaten, dan zou dat inderdaad een ernstige tekortkoming zijn – veel meer dan de ietwat ongelukkige titel die werd gekozen.Roland Juchem( KNA )

De eerste openbare zin die Franciscus als paus uitsprak, was: “Fratelli e sorelle, buona sera!”, wie die avond terughaalt klinkt het nog in de oren. Vaticaankenners waardeerden dat de Argentijnse paus de soms neerbuigende uitdrukking “Cari fratelli e sorelle” vermeed. 

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de inhoud

Het persbureau van het Vaticaan hoopt dat de nieuwe encycliek op 5 oktober, gepubliceerd zal worden. Dan zullen we weteDe religieunon Smerilli coördineert een internationale taskforce in de door Francis opgerichte Covid-commissie. En er waren wat input van daaruit. Mocht een overeenkomstige passage over de betekenis van vrouwen in de encycliek worden weggelaten, dan zou dat inderdaad een ernstige tekortkoming zijn – veel meer dan de ietwat ongelukkige titel die werd gekozen.Roland Juchem( KNA )n wat Franciscus eigenlijk wil zeggen. De verwachting is dat het een thematisch breed werk wordt: pandemie, economie, ecologie, sociale rechtvaardigheid, religies, geloof en sociale ethiek. Het is te verwachten dat Francis ook de rol van vrouwen zal bespreken.

bron: kna

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *