Chinese bisschop Guo Xijin met emeritaat

De 62-jarige Chinese bisschop Guo Xijin kondigt in een brief aan zijn achterban aan dat hij met emeritaat gaat. Hij wil zich volledig wijden aan het gebed en schrijft dat hij geen belemmering wil zijn voor de vooruitgang. De aankondiging komt vlak voor de hernieuwing van het samenwerkingsakkoord tussen China en de Heilige Stoel, waarin onder meer de benoeming van bisschoppen wordt geregeld en kan gezien worden als een reactie daarop.

Mgr. Guo Xijin staat bekend als een Romegetrouwe bisschop, die overigens door de machthebbers in Peking meermaals werd gearresteerd en onder huisarrest werd geplaatst. Hij was jarenlang de ondergrondse bisschop van Mindong. In 2018 stemde hij op verzoek van het Vaticaan ermee in om hulpbisschop te worden van de door de Chinese overheid aangestelde bisschop Zhan Silu. Maar daarna weigerden de Chinese machthebbers hem te erkennen, omdat hij weigerde om zich aan te sluiten bij de door de overheid gecontroleerde Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CKPV).

Bisschop Guo Xijin werd in november 2019 dagelijks door Chinese veiligheidsambtenaren bezocht om hem onder druk te zetten om de  Chinese Katholieke Patriottische Vereniging te erkennen.

Zondag kondigde mgr. Guo Xijin na de eucharistie aan dat hij niet langer publieke erediensten zal leiden. Hij vertelde de gelovigen dat zij zich voor alle administratieve zaken voortaan moeten wenden tot de door de overheid erkende bisschop Zhan Silu. Die werd in 2006 nog door geëxcommuniceerd omdat hij zich zonder toestemming van Rome tot bisschop had laten wijden. Maar door het voorlopige akkoord tussen Peking en de Heilige Stoel raakte hij in 2018 toch door Rome erkend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *