Duitse journalist over crises en intriges in het Vaticaan “de paus is het zat”

Hilde Regeniter

Temidden van het laatste financiële schandaal publiceert paus Franciscus de sociale encycliek “Fratelli tutti”. Voor journalist Andreas Englisch is het duidelijk: dit is een duidelijk signaal naar zijn vijanden in het Vaticaan.
Een interview door Hilde Regeniter van Domradio

DOMRADIO.DE: In uw nieuwe boek “Het pact tegen de paus” spreekt u duidelijk over vijanden die actief paus Franciscus en zijn werk voor de voeten lopen. Hoe gevaarlijk is het voor de paus in het Vaticaan? Moet Franciscus echt bang zijn voor lijf en leden?

Andreas Englisch (journalist): Dat laatste geloof ik niet, maar ik vind het ongelooflijk hoe hardnekkig georganiseerde groepen al zoveel jaren proberen deze paus te dwingen het op te geven. En dat is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

DOMRADIO.DE: Als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals gehuwde priesters en de wijzing van wil Franciscus blijkbaar de status quo handhaven, maar over wat voor hervormingen hebben we het dan?

Englisch: Hij weet het heel goed – en dat is wat zijn tegenstanders steeds zeggen – als hij maar een centimeter verder gaat, zal de kerk verdeeld zijn, dan zal er een schisma zijn. Wat de paus de afgelopen jaren heeft ondernomen, is zo revolutionair dat de katholieke kerk, van binnen en vooral aan de top enorm in beroering is.

Dit is de eerste paus in de geschiedenis die zegt: we moeten onze excuses aanbieden aan mensen met homoseksuele oriëntatie. Dat was een totale verandering in de houding van het Vaticaan. En zo zijn er veel punten, maar ik denk dat de meest radicale waren zijn beslissing om politiek aan de kant van de armen en zwakken te gaan staan ​​bij zijn eerste reis naar Lampedusa. Dat is het verbazingwekkende aan dit pontificaat dat hij niet lang wachtte om te zeggen wat hij wilde. Hij reisde onmiddellijk naar het massagraf in de Middellandse Zee. Hij zei: we moeten mensen opnemen, de armen helpen, of ze nu moslims of christenen zijn, het maakt niet uit. En vanaf het eerste moment was het duidelijk dat het een totaal revolutionair pontificaat zou worden, en dat is het geworden.

DOMRADIO.DE: Waar denk je dat het verzet tegen Franciscus het duidelijkst werd?

Englisch: Ik denk dat er twee punten zijn die erg belangrijk zijn. Het meest revolutionaire van deze paus is dat hij tegen die mensen die gewend waren champagne te drinken en naar recepties in het Vaticaan te gaan, die in de diplomatieke dienst of topwetenschappers waren, zei: U moet in een verpleeghuis of op een kleuterschool of een gewone parochie werken.

Het streek een ongelooflijk aantal mensen tegen de haren in toen hij zei: de tijden dat we in vrede in een kerk konden zitten, zijn voorbij. De mensen daarbuiten hebben onze hulp nodig.

DOMRADIO.DE: U zegt dat veel mensen in het Vaticaan dat niet leuk vonden. Wie is volgens jou de gevaarlijkste tegenstander voor Franciscus?

Englisch: er zijn er enkele. Maar kardinaal Raymond Burke is zeker een van de meest hardnekkige. Er zijn vele anderen om hem heen die op de achtergrond of relatief openlijk blijven zeggen: deze paus is een communist. Deze paus is tegen het kapitalisme. Dat is waar. De paus zei ook duidelijk in zijn nieuwe encycliek: het kapitalisme brengt de verkeerde dingen voort. Niemand heeft een auto met 600 pk nodig. Het kan ook niet dat sommige landen zich blijven ontwikkelen en dat andere alsmaar armer en armer te worden. Deze verklaringen hebben tot grote protesten geleid, zodat vooral in de VS, maar ook in Europa, wordt gezegd: wat deze paus zegt is gewoon niet verenigbaar met de economische orde.

DOMRADIO.DE: Laten we eens kijken naar de huidige gebeurtenissen in het Vaticaan: een kardinaal verliest zijn ambt, een andere zeer controversiële is teruggekeerd naar het Vaticaan. Hoe beoordeelt u de gebeurtenissen rond kardinaal Becciu en kardinaal Pell?

Englisch: Allereerst vind ik één ding vooral verbazingwekkend: deze paus heeft sinds 2013 duidelijk gezegd wat hij wil. Hij zei: ik wil een einde maken aan het uiterlijk vertoon en de corruptiRegeniter.e. Ik wil dat het Vaticaan zijn geld moet besteden aan de armen. Het feit dat de schandalen zeven jaar later nog steeds toenemen – dit heeft niet alleen betrekking op kardinaal Becciu, maar ook op het vastgoedbeheer van de Sint-Pietersbasiliek – toont aan dat er duidelijk goed georganiseerde krachten zijn die boven alles één ding vinden: de kerk besteedt het geld verkeerd. Voor hen is deze paus met zijn beleid om de Kerk aan de kant van de armen te plaatsen en haar te hervormen, op de verkeerde weg. Ze willen dat hij faalt. Dat is de echte reden waarom schandalen steeds weer de kop opsteken. Dat heeft Becciu nu weer heel duidelijk laten zien. Hij was de tweede man bij het Vaticaanse Staatssecretariaat. Ik denk dat het daarom ook zo pijnlijk was voor de paus, hij kent Becciu heel goed. Hij ontmoette hem elke dag, hij was zoiets als de minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft veel individuele problemen met hem besproken. Hij was een goede kennis, zo niet een vriend.

De betrokkenheid van Becciu ging zover dat de paus hem zijn kardinale waardigheid moest afnemen; dat hij niet mag deelnemen aan een volgende pausverkiezing is ingrijpend.

Deze paus probeert in zijn encycliek te zeggen: we zijn allemaal broeders, we staan er samen voor. En in zijn eigen huis ervaart hij precies het tegenovergestelde. Ellebogenwerk tegenover elkaar en tegen deze man uit Argentinië.

DOMRADIO.DE: Zal Franciscus uiteindelijk zijn vijanden overwinnen ?

Englisch: ik weet het zeker. De encycliek toonde opnieuw aan dat de paus het zat is. Hij wil niet meer zeggen: laten we er alsjeblieft verstandig over praten. Hij zegt dit is ons standpunt, heel duidelijk. En zolang ik leef, zal dat zo blijven.

Hij heeft geen energie en daadkracht verloren, integendeel: het is ongelooflijk hoe deze man met zoveel kracht weerstand biedt aan die krankzinnige tegenwerking, ook bij persoonlijke beledigingen, insinuaties en keer op keer deze teleurstelling moet verwerken dat zijn naaste medewerkers hem verraden en dat hij gewoon door blijft gaan. Hij tandenknarst …. en ik hoop dat hij dat blijft doen.

Het interview werd afgenomen door Hilde Regeniter.

Het boek “Het pact tegen de paus: Franciscus en zijn vijanden in het Vaticaan” van Andreas Englisch is uitgegeven door Bertelsmann-Verlag.( DR )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *