Citaten uit context gerukt

Met zijn uitspraken over homoseksuele verbintenissen een paar weken geleden in een documentaire vermeld, veroorzaakte paus Franciscus levendige discussies en ook beroering. Nu reageert het Vaticaan.
Zie ook ons eerder bericht

Het Staatssecretariaat vermeldt in een schrijven aan alle bisschoppen, via de nuntiaturen, dat betreffende citaten in de documentaire “Francesco” uit hun verband waren gehaald. De leer van de kerk blijft ongewijzigd. De ambassadeur van de paus in Mexico, aartsbisschop Franco Coppola, publiceerde het schrijven dit weekend op Facebook.

Interviewverklaringen over verschillende kwesties

In de documentaire “Francesco” van de Russische regisseur Yevgeny Afineevsky, verklaart de paus dat homoseksuelen “het recht hebben om in een gezin te leven”. Meteen daarna spreekt Franciscus zich uit voor een wettelijk kader voor burgerlijke partnerschappen. De pauselijke uitspraken in deze combinatie waren aanleiding tot enige beroering, onder meer van conservatieve bisschoppen. Er was behoefte aan verduidelijking.

In de niet ondertekende brief van het staatssecretariaat, staat dat de twee verklaringen in het interview in onderling verschillende samenhang zijn gedaan. Het eerste deel verwijst ernaar dat binnen een gezin kinderen met homoseksuele oriëntatie niet gediscrimineerd mogen worden.  Volgens het Vaticaan was de context van het tweede deel een Argentijns wetsontwerp waarin het homohuwelijk werd gelijkgesteld met het huwelijk tussen man en vrouw..

Verwijzingen naar het uitdrukkelijke verzoek van de paus

In die tijd verzette Franciscus zich tegen het homohuwelijk, maar hij pleitte voor wettelijke bescherming van partnerschappen van homo’s en lesbiennes. Het schrijven van het Vaticaan citeert een interview in de Italiaanse krant “Corriere della Sera” uit 2014, waarin Franciscus zich op vergelijkbare wijze uitte. Het staatssecretariaat benadrukt dat deze verheldering werd gegeven op uitdrukkelijk verzoek van de paus zelf.

Eerder had de Vaticaanse persdienst positief op de documentaire gereageerd, maar een stellingname over de verwerkte citaten bleef tot nu toe uit.

Bron: Vatican Media/KNA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *