Nieuw licht op de Deetman files, een open brief

Patrick Chatelion Counet heeft in een boek een nabeschouwing en commentaar gegeven op de aanpak van de kwestie misbruik in de katholieke kerk. De jurist en theoloog stelt: “De cijfers in het rapport-Deetman over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zijn ‘zwaar overdreven’. En de Nederlandse pers slikte alles voor zoete koek. Een parlementaire enquête had de waarheid uiteindelijk beter boven tafel gekregen. “

Wij schreven als commentaar: “Of Deetman heeft overdreven? Dat kan zijn omdat hij de feiten naar getallen extrapoleerde….
Het is de vraag of het boek van Patrick C. de zaak goed doet, al zal hij in bepaalde opzichten wel gelijk hebben.”

Nu heeft oud-rechtbankpresident Wiel Stevens zich gemeld met een open brief waarin hij uitvoerig commentaar levert op het boek van Chatelion Counet. Stevens was de voorzitter van de klachtencommissie en dus intensief betrokken bij het proces waartoe de bisschoppen en de religieuzen het initiatief hadden genomen.
Stevens schrijft ter begeleiding bij zijn open brief: “Naar mijn oordeel wordt in het boek op een aantal punten de werkelijkheid te veel geweld aangedaan en zelfs om zeep geholpen. Maar erger nog, veel personen die zich met hart en ziel hebben ingezet, worden zo volstrekt onbehoorlijk bejegend en zelfs op zo’n schandelijk manier onderuit gehaald dat ik vind dat dat niet onweersproken mag blijven.”

Hij begint zijn open brief waarin hij zich rechtstreeks tot Chatelion Counet richt, als volgt.

“Professor Patrick, (verder PP) (*1)

Zou het kunnen dat bij uitgeverij Parthenon bij het uitbrengen van “De Deetman files” een vervelende fout is gemaakt? Het lijkt een boek van een rancuneuze moddergooier, terwijl daar jouw naam op terecht gekomen is.

Wat mij betreft bevat het twee verschillende soorten beschrijvingen.
Een gedeelte betreft de beschrijving van gebeurtenissen en omstandigheden waar ik zelf niet of nauwelijks bij betrokken was of weet van heb. Daarvan kan ik de beweringen –door jou doorgaans als feiten gepresenteerd– niet beoordelen op hun waarheidsgehalte, maar wel de manier waarop ze worden gepresenteerd.
Een ander gedeelte, waar ik wel bij betrokken was en waarvan ik de beweringen wel kan beoordelen.

Als ik op alle onzin en onfatsoen zou willen reageren, zou het een boek worden van meer dan jouw 332 bladzijden. Ik heb daar echter geen tijd voor, althans niet voor over. Maar ik wilde je wel laten weten hoe ondermaats ik je boek vind en hoe diep je voor mij bent gevallen. Niet omdat je kritiek hebt. Daar vind ik hier en daar zelfs wat voor te zeggen. De manier echter waarop je die kritiek verpakt vind ik onfatsoenlijk. En waar ik hem kan beoordelen, moest ik regelmatig “onzin” of “dat ligt anders” in de kantlijn noteren. Het boek ziet zwart van dat soort onderstreepte zinnen. Ik ga dan ook niet alle punten nalopen, maar bespreek een aantal daarvan, bij wijze van voorbeeld voor mijn stelling dat het boek veel onfatsoen en onzin bevat.

1 Mag ook begrepen worden als Piet Paaltjens, een miskend genie en dubbelganger van zichzelf (uit: Literatuur geschiedenis (van KB en Taalunie);

Zeven pagina’s verder eindigt Stevens zijn brief als volgt:

“Tot slot.
Is er dan helemaal niets positiefs te zeggen over je boek? Ja zeker:
1. dat het jou heeft ontmaskerd;
2. dat het, als je door de zure en negatieve beschrijvingen heen kijkt, duidelijk maakt hoe veel de kerk heeft gedaan als genoegdoening en erkenning voor de slachtoffers;
3. dat de KNR zich er openlijk van distantieert en dus uitdrukkelijk mede-verantwoordelijkheid neemt voor de acties van de kerk en dus ook deelt in de lof die de kerk verdient voor al deze acties.

Wiel Stevens

De volledige tekst van de brief kunt u hier lezen.

Lees ook de reactie van de bisschoppenconferentie en de religieuzen op het boek van Counet Chatelion.
De kern van deze reactie:
“De Bisschoppenconferentie en KNR hechten eraan om openlijk te laten weten dat zij nog steeds volledig achter het onderzoek van dhr. Deetman en zijn adviezen staan en ook achter de werkzaamheden van de Stichting Beheer en Toezicht. Hun waardering voor de inzet van dhr. Deetman en die van de Stichting Beheer en Toezicht was, is en blijft onverminderd groot.”

beeld: © https://nos.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *