Kerkgangers missen in coronatijd samen zingen het meest

Actie Kerkbalans heeft onderzoek gedaan naar de toestand van het kerkelijk leven ten tijde van de coronacrisis. Daaruit blijkt dat kerkgangers, nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk, het samen zingen het meest missen. Dat zegt bijna 45 procent van de bijna 2.000 respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in het kerkgebouw (34 procent) en ontmoetingen met medegelovigen (28 procent) genoemd als onderdelen die worden gemist.

Actie Kerkbalans is de landelijke actie waarbij de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente hun leden jaarlijks om een financiële bijdrage vragen. De actie loopt van 16 tot en met 30 januari 2021.

Uit het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45 procent de vieringen of diensten via een livestream; 33 procent bezoekt een dienst fysiek en 19 procent volgt een dienst via televisie (bijvoorbeeld NPO 2). 38 procent van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen maar dat zijn vooral kerkleden die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst bezochten.

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40 procent geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat.

De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij “het geloof delen met anderen” het vaakst wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor elkaar (41 procent) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38 procent). De geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen via Actie Kerkbalans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie of gemeente gaat

bron: kro-ncrv/katholiek nieuws

beeld:© vrt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *