Vaticaan verandert aswoensdagliturgie: geen kruisjes dit jaar

De liturgische viering van Aswoensdag op 17 februari moet volgens het Vaticaan anders vorm krijgen vanwege de aanhoudende coronapandemie. Een askruisje op het voorhoofd kan dit jaar niet.

Priesters moeten verplicht een mond- en neusbedekking dragen bij het uitdelen van de as. De traditioneel daarbij uitgesproken woorden ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’ (of het alternatief ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie’) zullen daarbij niet tot elke gelovige afzonderlijk worden gericht.

De formule zal dit jaar door de priester slechts één keer ten overstaan van alle aanwezigen worden uitgesproken nadat de priester het zegengebed over de as, als bijbels teken van boete en ommekeer, heeft uitgesproken en de as met wijwater heeft besprenkeld.

Dat schrijft de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in een instructie voor de viering van het begin van de veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest.

De priester moet vervolgens zijn handen reinigen en de as ‘zonder iets te zeggen’ op het hoofd van elke individuele gelovigen laten vallen. Het strooien van as op het hoofd is een oudtestamentische traditie. De in vele landen gebruikelijke traditie om met de as een kruis op het voorhoofd van de gelovige te maken vervalt daarmee.

bron© Nederlands Dagblad

beeld: © facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *