Voorzitter Duitse bisschoppen wil wijziging in catechismus over homoseksualiteit

De voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), bisschop Georg Bätzing van Limburg, vindt dat de formulering van de katholieke leer over homoseksualiteit toe is aan een update. De teksten daarover in de Catechismus van de Katholieke Kerk moeten nodig worden gewijzigd, zegt hij in een interview in het nieuwste nummer van het Duitse maandblad Herder Korrespondenz.

De DBK-voorzitter stelt tevens voor aan katholieke homoparen, die geen sacramenteel huwelijk kunnen sluiten, een kerkelijke zegening te bieden. “We hebben hiervoor oplossingen nodig die niet alleen in de privésfeer effect hebben, maar ook een publieke zichtbaarheid hebben en die tegelijk duidelijk maken dat er geen huwelijk tot stand komt”, zegt Bätzing in het interview. Volgens de bisschop van Limburg zijn dergelijke zegeningen mogelijk zonder Romeinse goedkeuring. 

In alinea 2357 van de Catechismus staat: “Onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen of tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent, door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen, verschillende verschijningsvormen. De psychische oorsprong is moeilijk op te helderen. Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat ‘homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn’. Ze zijn in strijd met de natuurwet. Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze in geen geval goedgekeurd worden.”

Bätzing geeft aan dat deze formuleringen door homoseksuelen als pijnlijk en discriminatoir kunnen worden ervaren.

De DBK-voorzitter wil ook dat er een doorbraak komt op het gebied van intercommunie met protestantse kerken.

Om veranderingen op velerlei vlak te bespreken, acht hij een nieuw oecumenisch concilie denkbaar. Verder zegt Bätzing ervoor te willen pleiten dat de Wereldjongerendagen weer in Duitsland worden gehouden, zoals in 2005 in Keulen. Ook zou hij graag zien dat paus Franciscus een apostolisch bezoek aan Duitsland brengt.

bron: kro-ncrv

beeld: © https://kro-ncrv.nl/sites/kro-ncrv-nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *