Vrouw benoemd tot ondersecretaris Bisschoppensynode

zr. Nathalie Becquart

Paus Franciscus heeft twee nieuwe ondersecretarissen van de Bisschoppensynode benoemd. De ene is de Spaanse pater augustijn Luis Marín de San Martín, die tegelijk is benoemd tot titulair bisschop van Suliana, de andere de Franse religieuze Nathalie Becquart. Het is voor het eerst dat een vrouw is benoemd op die positie, welke haar stemrecht geeft bij synodale beraadslagingen.

De Bisschoppensynode is een permanent orgaan van de Katholieke Kerk. Geregeld organiseert het secretariaat daarvan in opdracht van de paus synodale assemblees (vaak ‘synodes’ genoemd) over uiteenlopende kwesties die de kerkelijke leer over geloof en zeden betreffen of die gaan over actuele situaties. 

De 52-jarige zuster Becquart is lid van het Institut La Xavière, een religieuze congregatie die is geaffilieerd met de jezuïetenorde. Ze was sinds 2019 al adviseur van de Bisschoppensynode. In haar land was ze directeur van de nationale dienst voor evangelisatie en roepingenpastoraat van de Franse Bisschoppenconferentie.

Becquarts benoeming is een bewijs voor de wens van de paus “meer vrouwen te laten meedoen in het proces van onderscheiding en van besluitvorming in de Kerk”, zegt kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, in een interview met VaticanNews. “Bij voorgaande synodes steeg het aantal vrouwen dat deelnam als deskundige en toehoorder gestaag. Met de aanstelling van zuster Nathalie Becquart en de mogelijkheid voor haar mee te stemmen, is een deur opengegaan. We zullen zien welke andere stappen in de toekomst  nog gezet zouden kunnen worden.”

Pater Marín de San Martín en zuster Becquart  volgen beiden bisschop Fabio Fabene op, die vorige maand door de paus werd benoemd tot secretaris van de Congregatie voor de Heiligverklaringen.

bron: Vatican News/kro-ncrv.nl

beeld: © la croix

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *