De Kerk moet zich hervormen

De Tsjechische theoloog en bestsellerauteur Tomas Halik roept op tot een fundamentele hervorming van de katholieke kerk. “De kerk moet haar egocentrisme en haar zelfgenoegzaamheid opgeven”. De 72-jarige hoogleraar sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag sprak maandag in een interview met kathisch.de. “De kerk moet zich richten op de samenleving en haar belangen en macht loslaten.”

De theoloog benadrukte dat een kerk van de toekomst zich zal moeten richten op de spirituele begeleiding van de zoekers. “We hebben spirituele centra nodig waar die zoekende mensen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en vragen uitwisselen. Traditionele pastorale zorg maakt te weinig keuzes en verbruikt teveel energie. Allereerst is het nodig dat dialoog tot stand wordt gebracht, een dialoog die in respect voor de ander wordt gevoerd en ook het geven van spirituele begeleiding. Een en ander moet gerealiseerd worden op plaatsen als gevangenissen, ziekenhuizen en universiteiten.

Groei van het ledental is niet het doel

Halik keerde zich ook tegen het klassieke begrip van missionering. Velen gingen te werk zoals de evangelicalen dat doen. “Maar dat werkt niet echt. Groei van het ledental zou niet het doel moeten zijn. De spirituele ervaring van de zoeker moet in de kerk aan de orde komen.”
In deze context meent Halik dat ook gewerkt moet worden aan een ander verstaan van de eucharistie.: het vieren van de eucharistie en het ontvangen van de eucharistische gaven is geen beloning, “maar bedoelt zwakken te sterken en zoekenden moed te geven.”
Van de ene kant kan het niet zo zijn dat ieder zonder onderscheid uitgenodigd zou worden. Van de andere kant kan de kerk ook niet eenvoudigweg ieder uitsluiten die in een “ongeregelde situatie” leeft. Want onder hen zijn er velen die op het pad van het geloof hongeren en verlangen naar het Panis Viatorum, het brood voor de levensweg.

Risico om vrouwen te verliezen

De corona-pandemie geeft, volgens Halik de kerk een kans om ziekelijke en primitieve voorstellingen van God te corrigeren. We moeten weg van de idee dat God als een regisseur, het wereldtoneel bestuurt of door de pandemie zonden bestraft. Corona brengt ook een crisis in een al te gemakkelijke vroomheid aan het licht.”

Halik is ervan overtuigd dat “nu het uur voor vrouwen” in de kerk is aangebroken. De kerk heeft in de 19e eeuw de arbeiders verloren, vervolgens veel intellectuelen door haar eenzijdig antimodernisme,  in de jaren zestig de jeugd door haar de paniekreactie op de “seksuele revolutie. Nu zie ik het gevaar dat zij de vrouwen kwijt raakt.”

Wijding moeilijk

De theoloog sprak zich uit voor volhardende verdere ontwikkeling om een ​​schisma te voorkomen. De volgende stappen zouden moeten zijn dat het vrouwen wordt toegestaan te preken en dat zij ook tot diaken gewijd zouden kunnen worden. ‘Dit zijn twee stappen die nu zonder meer gezet kunnen worden. De priesterwijding ligt moeilijk, maar ik zie ertegen geen argumenten.’

Halik werd in 1978 in de communistische tijd in het geheim priester gewijd en was een naaste medewerker van kardinaal Tomasek en president Vaclav Havel. Hij is hoogleraar sociologie en pastor van de Academische Gemeenschap van Praag.

bron: kath.de
beeld: ©www.memoryofnations.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *