Duitsland: protestanten welkom bij eucharistie

Afgelopen week haalde het bericht de publiciteit over de terugtrekkende beweging die aartsbisschop Eijk maakt ten aanzien van de oecumene. Het is een vergissing daaruit te concluderen dat dit de algemene opvatting zou zijn van r.k. bisschoppen. Voor zover bekend hebben de overige Nederlandse bisschoppen zich niet uitgelaten over de maatregel van Eijk. Dat is in lijn met de regel dat iedere bisschop zelfstandig zijn beslissingen neemt.

In Duitsland ontmoeten we een andere situatie.
Over drie wekend zal daar een Oecumenische Kirchentag worden gehouden in Frankfurt. Met het oog daarop heeft de voorzitter van de Duitse bisschoppen conferentie mgr. Georg Bätzing (foto), aangekondigd dat protestanten kunnen deelnemen aan de eucharistie tijdens de oecumenische Kirchentag.
“We willen doorgaan op de weg naar eenheid”, zei Bätzing afgelopen donderdagavond tijdens een online discussie in Frankfurt. Dit zal ook duidelijk worden in de katholieke eucharistievieringen die op de zaterdag van de Kirchentag worden gevierd. Vanuit katholiek standpunt zei hij: “Wie in het geweten gelooft wat in het andere kerkgenootschap wordt gevierd, zal ook kunnen deelnemen en niet worden afgewezen”..

Bätzing benadrukte dat deze praktijk niets nieuws is, maar al “in het hele land wordt gecultiveerd”. Het enige nieuwe is dat er over wordt gepraat. 
De bisschop verwachtte geen afwijzing vanuit Rome. Hij heeft de geplande stappen aan het Vaticaan meegedeeld.
Vanuit Rome was de afgelopen maanden herhaaldelijk kritiek op de Duitse bisschoppen gekomen. Enkele dagen nog geleden uitte de Australische kardinaal Pell, die sinds zijn vrijspraak van vervolging in Rome woont, felle kritiek op de Duitse katholieke kerk. “Voor veel romeinse functionarissen heeft de Duitse katholieke kerk tezeer een evangelisch (red.: protestants) geurtje” , verklaarde Bätzing. Dit is waarschijnlijk “niet het geval op het hoogste niveau van de prefect”, maar bij lagere functionarissen die geen ervaring hebben met de kerk in Duitsland. In Rome gaan de haren in je nek overeind staan of je krijgt kippenvel”, vervolgt bisschop Bätzing. “Er is gebrek aan communicatie. In Rome leeft veel angst voor de manier waarop de kerk in Duitsland haar weg gaat. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om de eenheid te bewaren in de verschillende culturen waarin de katholieke kerk leeft. Maar je kunt de eenheid ook in gevaar brengen door haar te voeden met praktijken en opvattingen die niet passen in een tijd en wereld waarin we leven in een culturele diversiteit”, waarschuwde de bisschop. “Paus Franciscus blijft maar zeggen dat ‘de kerk niet centraal kan worden bestuurd en dat beslissingen op een gedecentraliseerde manier moeten worden genomen binnen het kader van de katholieke leer en het canoniek recht’ . Dit is de manier waarop wij het proberen”, aldus de voorzitter van de Duitse bisschoppen.

bron: kath.de/KNA/Domradio

beeld: © faz.net

6 Comments

 1. Om toekomst te hebben moeten christelijke kerken elkaar vinden en er samen zijn voor de wereld.

 2. IN de jaren 80 was ik zeven jaar voorzitter van een Rijswijkse parochieraad. Wij waren in die tijd al zover dat we elke zondag kerkten in of de katholieke, of de hervormde of de gereformeerde kerk.
  Tijdens de eucharistie in onze RK kerk werd tijdens de communie een belangrijke boodschap aan de gelovigen uitgesproken. Deze luidde als volgt:

  “eenieder die gedoopt is en zich herkent in deze Tafel is welkom aan deze Tafel’

  Gevolg was dat de overgrote meerderheid van onze protestantse gasten ookt ter communie gingen.
  Ik ben al ruim 25 jaar geleden verhuisd naar een dorp waarin de RK kerk niet is meegegaan met vele ontwikkelingen. helaas. Maar ik constateer dat de Duitse bisschoppen inmiddels ook een Licht hebben gezien dat de moeite waard is om verder te worden gedragen.

 3. In 1969 schreef ik al in mijn scriptie bij mijn afstuderen aan het Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie in Tilburg, dat bisschoppen dé gezagdragers zijn van plaatselijke kerken, en geen uitvoerders zijn van het gezag in Rome. Overigens dit volgens ‘Lumen Gentium’ van Vaticanum 2.
  De zaak waar het in dit artikel over gaat is een goed voorbeeld hiervan. Eindelijk…….zou ik willen zeggen.

 4. In deze eeuw van vooruitgang en op weg naar veranderingen kunnen de kerken niet achterblijven. De oecumene die al zo lang op gang is en een verlangen van veel kerkgangers, kan niet meer stil gezet worden . De reformatie ligt ver achter ons, we hebben het verwerkt in onze geschiedenis en doen nu zelfstandig stappen in onze geloofsgemeenschappen op weg naar vernieuwing en oecumene. Hierin laten we ons niet weerhouden, we geloven in een toekomst van eenwording.

 5. Wij zijn allemaal gelovigen mensen en volgen het voorbeeld van Jezus Hij ging ons voor en iedereen was welkom als Gij nu had geleefd onder ons zou Hij het zeker goed vinden en zelfs aanmoedigen wie zijn wij dan om dit tegen te houden,dit is geen voorbeeld van een christen

  laten we streven naar nog meer eenheid inplaats van er tegen in te gaan

 6. Onze plaatselijke r.k.kerk houdt zich strikt aan de voorgeschreven regels. Geen oecumenische viering met tafeldienst/communie en niet op het tijdstip van de zondagse eucharistieviering. Bij de uitvaartsdienst van mijn man waren vele protestanten. Wat was ik blij: ze gingen allemaal te communie, de dominee voorop!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *