Eijk grijpt in bij oecumenische samenwerking RK – PKN Amersfoort (update)

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

In de hectiek van alledag is er een plek van rust, bezinning en inspiratie. Voor creativiteit en activiteit. Voor ontmoeting, ontwikkeling en opinie. Voor jong en oud. Voor zondag en voor elke dag in Het Brandpunt, de oecumenische geloofsgemeenschap voor Amersfoort-Noord en omgeving.

Wij geloven in God, zoals Jezus ons daarin voorging. We zijn verschillend als mens en in ons geloven, daarin willen we elkaar in alle openheid ontmoeten. Dat verbindt ons en maakt ons tot deze oecumenische geloofsgemeenschap. Zo worden we geïnspireerd tot betrokkenheid bij onze naaste en de wereld dichtbij en veraf..

Het Brandpunt is een gemeenschap waar mensen vanuit verschillende achtergronden het Christelijk geloof belijden, met respect voor de tradities van de stichtende Katholieke en Protestantse moederkerken. Dit heeft zich in haar 25-jarig bestaan geuit in een eigen gewoonte van tradities, vieringen en vormgeving.

Ontmoeting op zondagochtend
Iedere zondagochtend is er rond de viering volop gelegenheid voor ontmoeting. Vanaf 10.15 uur bent u van harte welkom voor ontvangst met koffie en thee. De viering start 10.45 uur en ook na de viering is er tijd en ruimte om na te praten en iets te drinken.

Levendig
Er gaat bijna geen dag voorbij, of er is wel iets te beleven in Het Brandpunt: op doordeweekse dagen is het gebouw van 10.00  tot 12.00 uur geopend en is iedereen welkom om even binnen te lopen voor een praatje, kop koffie of voor een bezoek aan de Stilteruimte/Stiltekapel om een kaarsje aan te steken, te bidden, te mediteren.
Op de avonden biedt Het Brandpunt onderdak aan allerlei activiteiten als gespreksgroepen, vergaderingen, repetities, cursussen en activiteiten voor en door jongeren.

Omgaan met het coronavirus
Onze Oecumenische geloofsgemeenschap reageert veerkrachtig op nieuwe ontwikkelingen, overheidsbeleid en richtlijnen vanuit de RK en PKN.

Dit alles is te lezen op de website van de Oecumenische Geloofsgemeenschap.

Commentaar door de redactie van deze site:

Oecumene geen prioriteit voor de aartsbisschop
Deze “veerkracht” zal de Oecumenische Geloofsgemeenschap hard nodig hebben, nu de aartsbisschop van Utrecht heeft ingegrepen in de oecumenische samenwerking. Vanmorgen is in Het Brandpunt en in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort meegedeeld dat de kardinaal een einde maakt aan deze samenwerking en het pastorale team en het parochiebestuur opdracht heeft gegeven om zich terug te trekken. Dit houdt in dat de pastoraal werkster Josephine van Pampus niet langer pastoraal actief mag zijn in dit samenwerkingsverband en dat de deelfinanciering voor operationele zaken zoals exploitatie en onderhoud moet worden beëindigd. Er zal een overgangsperiode in acht worden genomen die 1 juli a.s. ingaat. Hoe lang deze periode duurt is op dit moment nog niet duidelijk. Het parochiebestuur van OLVA geeft als beweegredenen van de kardinaal aan dat hij in de huidige krimpomstandigheden, financieel en pastoraal, kiest voor eigen kerk eerst.

Meer ingrepen
Kardinaal Eijk geeft trouwens toch geen prioriteit aan de oecumene, dat toont zijn lijst van ingrepen alleen al in Amersfoortse oecumenische activiteiten wel aan.
Eerder blokkeerde hij een vele jaren durend ontwikkelingsproces voor het gezamenlijke pastoraat in Vathorst. Ten aanzien van Het Brandpunt heeft hij enkele jaren geleden ook een einde gemaakt aan de regelmatige eucharistieviering die in Het Brandpunt werd gehouden onder verantwoordelijkheid van de parochie. Weer wat later heeft de kardinaal de pastorale opdracht van de Amersfoortse Straatpastor ingetrokken. Zij was in dienst van een oecumenische stichting en zet sindsdien haar werkzaamheden zonder goedkeuring van de bisschop voort.

Begeleidingsteam
Er is intussen door Het Brandpunt een speciaal begeleidingsteam in het leven geroepen om de gevolgen van deze ingreep te begeleiden en te helpen verwerken.
Het laatste woord over deze ontwikkelingen is nog niet gezegd en zeker is dat dit besluit van “Utrecht” ingeslagen is als een bom.

Lees een eerste reactie van het parochiebestuur van OLVA

Lees een reactie van Het Brandpunt

lees het artikel in het Nederlands Dagblad 2804

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *