Eijk grijpt in bij oecumenische samenwerking RK – PKN Amersfoort (update)

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

In de hectiek van alledag is er een plek van rust, bezinning en inspiratie. Voor creativiteit en activiteit. Voor ontmoeting, ontwikkeling en opinie. Voor jong en oud. Voor zondag en voor elke dag in Het Brandpunt, de oecumenische geloofsgemeenschap voor Amersfoort-Noord en omgeving.

Wij geloven in God, zoals Jezus ons daarin voorging. We zijn verschillend als mens en in ons geloven, daarin willen we elkaar in alle openheid ontmoeten. Dat verbindt ons en maakt ons tot deze oecumenische geloofsgemeenschap. Zo worden we geïnspireerd tot betrokkenheid bij onze naaste en de wereld dichtbij en veraf..

Het Brandpunt is een gemeenschap waar mensen vanuit verschillende achtergronden het Christelijk geloof belijden, met respect voor de tradities van de stichtende Katholieke en Protestantse moederkerken. Dit heeft zich in haar 25-jarig bestaan geuit in een eigen gewoonte van tradities, vieringen en vormgeving.

Ontmoeting op zondagochtend
Iedere zondagochtend is er rond de viering volop gelegenheid voor ontmoeting. Vanaf 10.15 uur bent u van harte welkom voor ontvangst met koffie en thee. De viering start 10.45 uur en ook na de viering is er tijd en ruimte om na te praten en iets te drinken.

Levendig
Er gaat bijna geen dag voorbij, of er is wel iets te beleven in Het Brandpunt: op doordeweekse dagen is het gebouw van 10.00  tot 12.00 uur geopend en is iedereen welkom om even binnen te lopen voor een praatje, kop koffie of voor een bezoek aan de Stilteruimte/Stiltekapel om een kaarsje aan te steken, te bidden, te mediteren.
Op de avonden biedt Het Brandpunt onderdak aan allerlei activiteiten als gespreksgroepen, vergaderingen, repetities, cursussen en activiteiten voor en door jongeren.

Omgaan met het coronavirus
Onze Oecumenische geloofsgemeenschap reageert veerkrachtig op nieuwe ontwikkelingen, overheidsbeleid en richtlijnen vanuit de RK en PKN.

Dit alles is te lezen op de website van de Oecumenische Geloofsgemeenschap.

Commentaar door de redactie van deze site:

Oecumene geen prioriteit voor de aartsbisschop
Deze “veerkracht” zal de Oecumenische Geloofsgemeenschap hard nodig hebben, nu de aartsbisschop van Utrecht heeft ingegrepen in de oecumenische samenwerking. Vanmorgen is in Het Brandpunt en in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort meegedeeld dat de kardinaal een einde maakt aan deze samenwerking en het pastorale team en het parochiebestuur opdracht heeft gegeven om zich terug te trekken. Dit houdt in dat de pastoraal werkster Josephine van Pampus niet langer pastoraal actief mag zijn in dit samenwerkingsverband en dat de deelfinanciering voor operationele zaken zoals exploitatie en onderhoud moet worden beëindigd. Er zal een overgangsperiode in acht worden genomen die 1 juli a.s. ingaat. Hoe lang deze periode duurt is op dit moment nog niet duidelijk. Het parochiebestuur van OLVA geeft als beweegredenen van de kardinaal aan dat hij in de huidige krimpomstandigheden, financieel en pastoraal, kiest voor eigen kerk eerst.

Meer ingrepen
Kardinaal Eijk geeft trouwens toch geen prioriteit aan de oecumene, dat toont zijn lijst van ingrepen alleen al in Amersfoortse oecumenische activiteiten wel aan.
Eerder blokkeerde hij een vele jaren durend ontwikkelingsproces voor het gezamenlijke pastoraat in Vathorst. Ten aanzien van Het Brandpunt heeft hij enkele jaren geleden ook een einde gemaakt aan de regelmatige eucharistieviering die in Het Brandpunt werd gehouden onder verantwoordelijkheid van de parochie. Weer wat later heeft de kardinaal de pastorale opdracht van de Amersfoortse Straatpastor ingetrokken. Zij was in dienst van een oecumenische stichting en zet sindsdien haar werkzaamheden zonder goedkeuring van de bisschop voort.

Begeleidingsteam
Er is intussen door Het Brandpunt een speciaal begeleidingsteam in het leven geroepen om de gevolgen van deze ingreep te begeleiden en te helpen verwerken.
Het laatste woord over deze ontwikkelingen is nog niet gezegd en zeker is dat dit besluit van “Utrecht” ingeslagen is als een bom.

Lees een eerste reactie van het parochiebestuur van OLVA

Lees een reactie van Het Brandpunt

lees het artikel in het Nederlands Dagblad 2804

10 Comments

 1. Kort geleden mocht ik voorgaan in Het Brandpunt. Wat een warme gemeenschap!! En wat zonde (!) dat bisschop Eijk een einde maakt aan de RK bemoeienis hiermee, althans officieel. En daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de mening en de uitspraken van paus Franciscus, die de oecumene juist omarmt en een kernwaarde acht van de leer van de RK kerk. Maar ja, bisschop Eijk is, zoals bekend, niet bepaald een fan van paus Franciscus.
  Ik heb aangegeven dat ik me met nog meer enthousiasme beschikbaar wil stellen om in Het Brandpunt voor te gaan.

 2. Wat is Eijk een benauwend en liefdeloos mens. Ik vind dit vreselijk dit zo te moeten opschrijven. Hoe liefdeloos kun je zijn om mensen te scheiden die liefdevol elkaar willen benaderen in hun geloof hun verschillend ook. Juist in het oecumenische blijkt dat je open staat voor de ander.
  Ikzelf ben katholiek opgevoed maar ik wil heel graag oecumenische vieringen bijwonen zodat je voelt met elkaar de liefde van God tot de mens te mogen ervaren. We gaan steeds meer terug naar de jaren 50 en alles moet volgens de regels. Wanneer leert met name de ROOMS KATHOLIEKE KERK eens mee te bewegen in de tijd waarin we ons nu bevinden. In de Vrouwensynode zijn we ook oecumenisch hoe fantastisch is dit !!!!

  1. Ik word hier zo verdrietig van. Jarenlang was ik als leek actief in de rk kerk, vooral op het terrein van de liturgie. De oecumene bloeide. Wat was eigenlijk het verschil tussen de rk en de prot. kerken? Zo goed ging de samenwerking. Ineens gingen we 60 jaar terug. Nu ben ik officieel ‘gast’ lid van de pkcastricum. Dwz. ik blijf katholiek, maar mag functies vervullen in de pkc, wat ik ook doe. Dan hoor je een reactie van een katholiek: Maar dan kun je nooit meer te communie! Jawel hoor, zeg ik, één keer in de maand is er ”communie’. De protestanten doen er alles aan om dingen samen te doen met de katholieken. Ze geven nog steeds de moed niet op! Maar niet op zondagmorgen, want dan moet er een eucharistieviering zijn voor alleen katholieken. Ik voel me er thuis.

 3. En altijd maar weer het duel tussen twee ongelijke tegenstanders: tussen een sterke en meedogenloze kerk en een parochie die voorheen onbekend was wanneer je er niet bij betrokken bent. Dat duel speelt zich af niet af op wat men gewoonlijk ziet als kerkpolitiek terrein, de gemiddelde katholiek is beslist geen kerkpoliticus en al helemaal geen actievoerder. Een dergelijke parochie bevindt zich steeds volledig in het defensief. Natuurlijk wil ze niets anders beschermen, zo goed en zo kwaad als het gaat als de spiritualiteit en het geloof van zijn betrokken parochianen. Het is bitter dat dat voortdurend onder vuur wordt genomen, steeds met weinig fijnzinnige middelen. Onder die druk eist men nu dat men zijn oeumenische partner opgeeft, vriendinnen en vriendinnen en geloofsgenoten. Het wordt mij koud om het hart. Voor de zoveelste keer. Wanneer houdt dat nu eens op?

 4. Stel dat Jezus even terug zou komen. Wat zou Hij zeggen? Ga fijn in je eigen kerkgebouw zitten en vier je eigen gelijk? Zou Hij willen dat we doorgaan met benadrukken wat verschilt tussen ons?
  Of zou Hij willen dat we uitgaan van wat we gemeenschappelijk hebben? Dat is heel veel meer.
  Zou Hij willen dat we van elkaar leren? Hoe moet dat als we elkaar vermijden?

 5. Kardinaal Eijk schreef in 2019 aan priesters dat aan de enorme offerbereidheid van Jezus Christus voorrang moest worden gegeven.
  Die woorden worden werkelijkheid als alle voorgangers inclusief pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters, medewerkers en medewerksters tevreden zouden zijn met een uitkering of inkomen uit een civiel beroep zoals Paulus. Ze zouden salariëring en rijkelijke behuizing afwijzen om gelovigen de kans te geven armen op het paard te helpen en om zonder onderscheid alle godzoekers aan één tafel te krijgen.
  Kardinaal Eijk had bij zijn uitspraak Jezus aan zijn zijde maar hij is zoals wij allen niet bereid als eerste de eigen ruiten in te gooien.
  Ed Schreurs

 6. Jezus bad: Mogen allen één zijn zoals Gij Vader in Mij en Ik in U. Mogen ze één zijn in ons opdat de wereld gelove! Met het afkappen van de deelname van R.K. zijde aan het oecumenisch initiatief in Amersfoort, maakt de bisschop zich steeds ongeloofwaardiger naar de wereld. In Wilp heb ik zeer prettig samengewerkt met Ds. Geurt Roffel, nu voorganger in het Brandpunt in Amersfoort. Ik wens hem alle goeds op de moeizame weg met de R.K. Kerk.

 7. Dostojevski schreef in zin “Gebroeders Karamazov” het beroemde verhaal over “De Groot-Inquisiteur.” Kardinaal Eijk doet mij steeds meer daar aan denken.

 8. Het maakt me opnieuw weer zeer verdrietig te moeten lezen wat Eijk nu toch weer meent te moeten stuk maken. Want wat is er mooier dan met elkaar het geloof te beleven . Hoe durft hij zichzelf vertegenwoordiger van Christus te noemen en uit Zijn naam handeld.
  Lieve mensen laat je niet tegenhouden, ga door met deze mooie vorm van “geloven”. blijf elkaar ontmoeten en bemoedigen. Want zo met elkaar om tegaan bouwen we samen aan een mooiere wereld….. Het is jammer dat ik87jaar ben, want wat zou ik me inzetten voor dit mooie iniciatief .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *