Nieuwe initiatieven bij de Augustijnse lekenbeweging


De Familia Augustiniana Nederland is, sinds eind vorige eeuw, de lekenbeweging van de Orde der Augustijnen. De Augustijnen zelf zijn, net als vele andere kloosterorden en religieuze congregaties in Nederland, aan het vergrijzen. Hoewel ook de kerken langzaam minder mensen trekken, blijkt uit diverse landelijke onderzoeken dat veel mensen wel zoeken naar vormen van spiritualiteit en zij hiervoor nogal eens óók putten uit oude teksten, zoals bijvoorbeeld die van kerkvader Augustinus, die leefde rond 400 n Chr.


Gezien deze behoeften wil de Familia Augustiniana Nederland (vaak afgekort als FAN) de Augustijnse spiritualiteit onder de aandacht brengen en het voor geïnteresseerden mogelijk te maken zich aan te sluiten bij deze lekenbeweging. Aanvankelijk moest men -om lid te kunnen worden van deze lekenbeweging- , zich eerst aansluiten bij een plaatselijke Familia-groep.
Drie plaatsen in Nederland
hebben op dit moment een Familia-groep (t.w. in Amsterdam, Nijmegen en Werkhoven). Daarom is sinds dit jaar de FAN óók gestart met een ‘regionale groep’, waarbij iedereen die geïnteresseerd is in Augustinus en lid zou wíllen worden van de Familia Augustiniana Nederland, ook lid kán worden.
Omdat de leden van deze groep niet heel regelmatig fysiek bij elkaar kunnen komen, heeft de FAN voortaan voor haar aspirant-leden, zowel die van de plaatselijke groepen als die van de regionale
groep, een kennismaking-set samengesteld (in de vorm van een leesmap), waarin we Augustinus en enkele Augustinus-kenners aan het woord laten. De set bestaat uit verschillende delen en geeft – op verschillende niveaus – informatie over Augustinus en de Augustijnse spiritualiteit, om op
deze wijze hierop enig zicht te krijgen. De map, die binnenkort aan (nieuwe) leden beschikbaar wordt gesteld, bevat artikelen van en over Augustinus. In zijn vele preken, brieven en boeken die Augustinus heeft nagelaten, maakt hij vaak de vertaalslag van de H. Schrift naar het leven
van alledag. Zijn vergelijkingen zijn vaak heel treffend en actueel. Zijn uitleg van de Bijbel en zijn inlevingsvermogen in dagelijkse zorgen, met daarbij zijn pastorale toon, maken dat hij, na ruim 1700 jaar, nog altijd populair is.


Wij hopen dat de kennismaking-set die binnenkort gereed is, nieuwkomers op weg helpt vertrouwd te worden met zijn spiritualiteit en met de Familia Augustiniana Nederland om op deze wijze te beoordelen of de Augustijnse spiritualiteit hem of haar ook daadwerkelijk raakt en hij of zij ook daadwerkelijk lid wil worden van deze Augustijnse lekenbeweging.
Mocht u door dit artikel geïnteresseerd raken in de Familia Augustiniana Nederland kijk dan voor verdere informatie op de tevens hernieuwde website van de vereniging: https://www.familiaaugustiniana.nl .


Annemieke Pacilly
voorzitter Familia Augustiniana Nederland
(bestuur@familiaaugustiniana.nl )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *