Ad Limina Nederlands episcopaat in 2022

De Nederlandse bisschoppen bij hun laatste Ad Liminabezoek in 2013

De leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie worden begin februari 2022 in Rome verwacht voor hun verplichte bezoek ‘Ad Limina Apostolorum’. Dat heeft het secretariaat van de kerkprovincie Utrecht bekendgemaakt.

Het Nederlandse episcopaat ontving op 3 juni van de apostolische nuntiatuur in Den Haag een nieuwe datum voor hun Ad Limina-bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaatsvinden. Dat werd echter in verband met de coronapandemie uitgesteld. De nieuwe data zijn:  van 31 januari tot en met 5 februari 2022.

Bij een Ad Limina brengen de bisschoppen een gezamenlijk bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome en vieren daar de eucharistie. De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus en met de verschillende departementen van de Romeinse Curie. Ter voorbereiding van dit bezoek en deze gesprekken wordt een rapport opgesteld waarin de bisschoppen aangeven hoe zij de stand van zaken in hun bisdom en in de Nederlandse kerk beoordelen. 

Het laatste Ad Limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013.  Voor het verslag van toen, klik hier

Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen pelgrimeren naar de graven oftewel de limina (letterlijk ‘drempels’ ) van Petrus en Paulus in Rome. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. Gebruikelijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen, maar dat komt in de praktijk gezien het groter geworden aantal bisschoppen in de wereldkerk nog zelden voor. 

bron: rkkerk.nl
beeld: bisdomhaarlem rotterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *