Bisschop Jan Hendriks geschokt door aanslag

Bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam laat in een verklaring weten ” geschokt te zijn door het neerschieten van Peter R. de Vries.”
De bisschop bidt dat de misdaadjournalist de moordaanslag overleeft en wenst diens familie veel sterkte toe. 

Op zijn website schrijft de bisschop:

Bij de aanslag op Peter R. de Vries…
Non praevalebunt! Ze zullen niet overwinnen!

“Het bericht over de aan­slag op Peter R. de Vries heeft me geschokt. Al gelooft Peter R. de Vries dan mis­schien niet in God, zoals hij weleens heeft aange­ge­ven, hij heeft een hart dat klopt voor recht­vaar­dig­heid en waar­heid. Daar heeft hij altijd voor geleefd, zonder angst of terug­hou­dend­heid; ik hoop en bid dat hij de strijd op leven en dood waarin hij nu ver­keert, zal overleven en mag her­stel­len.

Ik ben er onlangs nog mee in aanra­king geko­men hoe mensen die zich inzetten om zware criminali­teit te bestrij­den, wor­den bedreigd en op doden­lijsten staan en heel hun leven moeten laten ont­regelen door beveili­ging bij iedere stap die ze zetten. Dat is verschrikke­lijk. Het is een uiting van het totaal ont­bre­ken van respect voor de waar­dig­heid van het men­se­lijk leven bij sommige ontspoorde individuën. Dat respect is de basis voor iedere mens­waar­dige en recht­vaar­dige samen­le­ving.

Ik hoop daarom dat mensen die met zulke zwaar criminele intenties rondlopen vast­ge­zet kunnen wor­den en uit­ein­delijk tot inkeer zullen komen. Zij vormen niet alleen een gevaar voor anderen maar ook voor hun eigen eeuwig heil. Zij zullen niet over­win­nen! Non praevalebunt.

Intussen wens ik de familie van Peter R. de Vries en allen die met hem verbon­den zijn alle kracht en zegen toe in deze af­schu­we­lijke situatie.”

bron: arsacal.nl

beeld: https://www.wapenhandelwagemakers.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *