Veroordeling autonome wapensystemen

De tijd is rijp voor een internationaal verbod op killer robots |

Autonome wapensystemen veroorzaken willekeurige en niet te voorziene nevenschade aan burgers, daarom zijn ze moreel onaanvaardbaar. Dat staat in een schriftelijke bijdrage van het Vaticaan voor de bijeenkomst van de expertengroep voor autonome wapens van de Verenigde Naties in Genève. Opnieuw sprak het Vaticaan zo zijn veroordeling uit over killer-robots.

De VN-missie van de Heilige Stoel in Genève benadrukt dat deze dodelijke autonome wapensystemen strijdig zijn met het internationaal humanitair recht, omdat zij zonder onderscheid doden en onschuldige burgers het doelwit kunnen zijn. Bovendien hebben minidrones en andere geavanceerde wapens die kunstmatige intelligentie gebruiken “ernstige gevolgen voor vrede en veiligheid”.

Paus Franciscus waarschuwde al tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN op 25 september 2020 voor de gevaren van autonome wapens.
Vooral bij inzet in stedelijke gebieden vormen deze wapensystemen een groot risico voor burgers. “Als dergelijke systemen die het vermogen bezitten tot zelfleren of zelfprogrammatie zonder direct menselijk toezicht functioneren, dan dreigen zij ernstige fouten te maken bij het identificeren van de beoogde doelwitten.” Hun onvoorspelbaarheid maakt hun inzet problematisch, zelfs in de strijd tegen zelfmoordterroristen. Bovendien kunnen zij geen morele verantwoording afleggen voor hun handelen, wat zowel ethisch als juridisch problematisch is.

“De onophoudelijke zoektocht naar technologische superioriteit over de tegenstander mag niet ten koste gaan van ethische overwegingen.” Volgens de Heilige Stoel blijft direct menselijke controle essentieel bij de inzet van eender welk wapen.

Bron: IMedia/kerknet

beeld: Amnesty International

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *