Rol Kerk in coronatijd onmisbaar

Burgemeester Jan van Zanen, de Haag in jaarlijkse Piuslezing

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vindt dat kerkelijke organisaties een cruciale rol vervullen in deze coronatijd omdat zij directe contacten met mensen hebben en weten wat zich onder hen afspeelt. In de vaccinatiecampagne heeft Den Haag dan ook bewust o.a. pastores en imams op posters gezet.

Op de jaarlijkse lezing bij de presentatie van de Pius Almanak 2022, het adresboek van Katholiek Nederland, 24 november in de Doopsgezinde Kerk te Den Haag, benadrukte hij dat kerkgenootschappen, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen een onmisbare schakel in de samenleving vormen. “Ik geloof in de kracht van alles wat verenigt en zo onze samenleving sterker maakt.”

Jan van Zanen schetste hoe de wereldlijke overheid haar inwoners in de afgelopen anderhalf jaar heeft bereikt en wat de stad nu doet om mensen nabij te blijven. Aandacht en transparantie zijn daarbij kernwaarden. De burgemeester vertelde dat hij honderden mensen ook zelf gebeld heeft waarbij gesprekken met nabestaanden hem het meest hebben geraakt. “Zeker in de moeilijkste dagen van de coronatijd hebben ontelbare mensen steun ondervonden aan hun geloof.”

Ad van der Helm, priester van het bisdom Rotterdam en voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, wees in zijn reactie op het belang van innerlijke waarden: de ziel. De mens dreigt in de beleidsbepaling en regelgeving verloren te gaan. Op dit moment ziet hij tussen kerk en overheid een verschil in benadering. Waar de kerk inzet op relaties en dus op vertrouwen, kiest de overheid eerder voor regelingen en protocollen. De vraag is hoe deze twee werelden beter bij elkaar kunnen komen. Jan van Zanen ziet dat vooral in elkaar respecteren en naar elkaar luisteren.

Ad van der Helm

Irene Vriens, voorzitter van het bestuur van de Pius Almanak, bood tot slot Jan van Zanen het eerste exemplaar van de Pius Almanak 2022 aan. Ad van der Helm kreeg het tweede exemplaar.

Er is digitaal een samenvatting van de presentatie beschikbaar via de website van uitgeverij Adveniat, www.adveniat.nl. 

beeld: ben spekman