Overeenkomst Sant’Egidio en UNHCR om vluchtelingen wereldwijd te beschermen

Vertegenwoordiger Sant’Egidio verwelkomt vluchtelingen |

Stop de “smokkelaars”

Keer op keer verdrinken vluchtelingen op gevaarlijke reizen. De christelijke gemeenschap Sant’Egidio voert hiertegen actie en heeft nu een overeenkomst getekend met de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Deze overeenkomst versterkt het project “Humanitaire Corridors” dat Sant’Egidio in 2016 in het leven riep.

UNHCR, VN-vluchtelingenorganisatie en de gemeenschap van Sant’Egidio hebben op 16 december een memorandum van overeenstemming ondertekend dat gericht is op het opzetten van een wereldwijd samenwerkingskader voor een effectieve respons op de behoeften van vluchtelingen en om de toegang tot humanitaire hulp en de respons op noodsituaties te verbeteren. De overeenkomst werd ondertekend door Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, en professor Marco Impagliazzo, voorzitter van de gemeenschap van Sant’Egidio, in de marge van de bijeenkomst van hoge ambtenaren in Genève. 


Het memorandum van overeenstemming is bedoeld om een ​​kader vast te stellen om de operationele samenwerking in crisisgebieden te versterken, om noodsituaties te voorkomen en het hoofd te bieden, en om situaties van mondiaal en regionaal belang aan te pakken. Daarnaast zal een nauwe en regelmatige samenwerking worden onderhouden met betrekking tot Humanitarian Corridors, een gemeenschapssponsorprogramma om de veilige en legale aankomst van vluchtelingen in Europa mogelijk te maken. 

Daarnaast zal een nauwe en regelmatige samenwerking worden onderhouden met betrekking tot Humanitarian Corridors, een gemeenschapssponsorprogramma om de veilige en legale aankomst van vluchtelingen in Europa mogelijk te maken. De humanitaire corridors ontvingen in 2019 de UNHCR Nansen-prijs voor de sectie Europa, als erkenning voor hun uitstekende prestaties bij het beschermen van vluchtelingen, waardoor ze hun toekomst in veiligheid en waardigheid kunnen opbouwen zonder hun leven te riskeren tijdens gevaarlijke reizen.

“In een tijd van ongekende ontheemding is deze overeenkomst met de gemeenschap van Sant’ Egidio van cruciaal belang en zal onze langdurige samenwerking versterken en ons vermogen versterken om veilige en reguliere asielroutes te bevorderen, zoals humanitaire corridors”, zei Filippo Grandi, VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen.
“In de vele jaren van samenwerking hebben we ontdekt hie we elkaar kunnen aanvullen en ontdekten we dat samenwerking ons effectiever maakt. Humanitaire corridors, een door het maatschappelijk middenveld gedreven best practice die de integratie van vluchtelingen bevordert, kan een model worden voor de hele Europese Unie”, aldus Marco Impagliazzo, voorzitter van de gemeenschap van Sant’Egidio.

De gemeenschap van S. Egidio is een op geloof gebaseerde organisatie, opgericht in 1968 en aanwezig in 73 landen over de hele wereld. Het is al tientallen jaren betrokken bij geopolitieke crises bij het uitvoeren van humanitaire activiteiten; optreden ter voorkoming van menselijke crises en oorlogen door besprekingen en onderhandelingen te bevorderen om conflicten door middel van bemiddeling op te lossen; het bevorderen van de interreligieuze dialoog en het nastreven van respect voor godsdienstvrijheid en de rechten van minderheden, met bijzondere aandacht voor vluchtelingen en migranten.

Filippo Grandi, VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen en Marco Impagliazzo, voorzitter van Sant’Egidio.

Door “humanitaire corridors” kunnen vluchtelingen uit kampen veilig en legaal Europa binnen te laten komen. Zij kunnen daar dan asiel aanvragen. Sant’Egidio stelt mensen centraal die bijzondere bescherming nodig hebben, zoals slachtoffers van vervolging en geweld, maar ook gezinnen met kinderen, ouderen of zieken.

Sant’Egidio hoopt dat de nieuwe Duitse federale regering zal deelnemen aan de humanitaire corridors. In het regeerakkoord gaf ze aan humanitaire visa, oftewel reguliere migratie, mogelijk te willen maken. Dit is onze grote hoop dat meer landen dit project zullen uitvoeren en dan ook als rolmodel voor de hele EU zullen dienen.

Sant’Egidio heeft zojuist een verdrag met Italië ondertekend dat vluchtelingen uit Afghanistan mogen komen.  Verder heeft de organisatie het mogelijk gemaakt om 93 vluchtelingen uit Libië naar Italië te evacueren die voorheen in vreselijke kampen zaten. Er is veel te doen en hoe beter samengewerkt wordt, hoe meer bereikt kan worden.

bron: sant’egidio

beeld: sant’egidio