Deetman heeft een trend gezet

In allerlei landen heeft het misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk steeds meer aandacht. Gisteren kwam Duitsland in dit opzicht opnieuw in het nieuws. Frankrijk, Portugal en Polen trokken de laatste maanden ook de aandacht.
Tien jaar geleden heeft de commissie Deetman zich intensief bezig gehouden met de situatie in Nederland. Door kwaliteit en aanpak heeft zijn commissie internationaal een trend gezet.

Het Nederlands Dag en het EO-programma “Dit is de dag”, lieten een onderzoek doen onder Nederlandse katholieken,
Rond de 30 procent van de Nederlandse katholieken vindt het
tien jaar na de publicatie van het Deetman-rapport nog steeds lastig de eigen kerk te vertrouwen, vooral als het gaat om de omgang met minderjarigen. Daarnaast is er ook goed nieuws.

Lees meer in het Nederlands Dagblad